Show simple item record

dc.contributor.advisorGelir, Ethem
dc.contributor.advisorFranceschini, Maria Angela
dc.contributor.authorKaya, Kutlu
dc.date.accessioned2022-10-07T12:58:30Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-09-23
dc.identifier.citationKaya K., Optical Monitoring of Cerebral Blood Flow and Metabolism During Carotid Endarterectomy, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Doctor of Philosophy Dissertation in Program of Physiology, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26859
dc.description.abstractCarotid endarterectomy (CEA) is a surgical operation to eliminate plaque in the carotid bifurcation where patients are at risk of embolic stroke. CEA requires crossclamping of carotid arteries (common, internal, and external) to halt the blood flow in the surgical area, causing a hemodynamic challenge to the surgical hemisphere and the risk of embolus. Therefore, cerebral hemodynamics or electrophysiology is intraoperatively monitored via different modalities, including near-infrared spectroscopy (NIRS), electroencephalogram (EEG), somatosensory evoked potentials, carotid stump pressure, and transcranial Doppler ultrasound. Although EEG is a commonly used and reliable monitoring technique for CEA, it is a surrogate measure of cerebral blood flow (CBF). Further, different anesthetic regimens could suppress its waveforms, making it difficult to rely on to ensure adequate CBF. Furthermore, there has been no gold standard for monitoring CBF during CEA. Therefore, we aimed to investigate changes in CBF index (CBFi ) and cerebral metabolism via combined diffuse correlation spectroscopy (DCS) and NIRS system in patients who underwent CEA. We compared changes in EEG power spectra with cerebral hemodynamics on twenty-three CEA patients by quantifying a well-known EEG spectral method, desynchronization function. We also assessed different induction anesthesia on desynchronization functions to indicate electrophysiological and neurovascular changes with respect to clamping. Finally, we evaluated variability within CBF i and EEG power spectra by quantifying the coefficient of variation to capture hemispheric differences. A combined DCS-NIRS system can deliver complementary cerebral hemodynamic assessment to electrophysiology during CEA. Furthermore, intraoperative monitoring of clamp-induced cerebral hypoperfusion with a combined DCS-NIRS system would help make acute management changes in inpatient care (e.g., arterial shunting). Assessing the electrophysiological and neurovascular status of the brain can avert undesirable events such as hypoperfusion and hypoxia, prevent cerebral ischemia and allow determining personalized perfusion strategies.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectIntraoperative neuromonitoringtr_TR
dc.subjectCarotid endarterectomytr_TR
dc.subjectDiffuse correlation spectroscopytr_TR
dc.subjectCerebral blood flowtr_TR
dc.subjectNear-infrared spectroscopytr_TR
dc.subjectAnesthesiatr_TR
dc.subject.lcshFizyolojitr_TR
dc.subject.lcshFizyolojitr_TR
dc.titleOptical Monitoring of Cerebral Blood Flow and Metabolism During Carotid Endarterectomytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKarotis endarterektomi (KEA), karotis bifurkasyondaki plak kaynaklı embolik inme riski altında olan hastalarda bu plağı ortadan kaldırmak için yapılan cerrahi bir operasyondur. Cerrahi alanda kan akımını durdurmak için KEA karotis arterlerin (ortak, iç ve dış) çapraz klemplenmesini gerektirir, bu da ipsilateral yarımkürede hemodinamik bir zorluğa ve emboli riskine neden olur. Bu nedenle, serebral hemodinami veya elektrofizyoloji farklı nörogörüntüleme teknikleri ile intraoperatif izlenir (örn., yakın kızılötesi spektroskopisi (NIRS), elektroensefalogram (EEG), somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller, karotis güdük basıncı ve transkraniyal Doppler ultrason). KEA sırasında EEG yaygın olarak kullanılmakta ve güvenilir bir izleme tekniği olarak görülmesine rağmen, serebral kan akımının (SKA) vekil bir ölçümüdür. Ek olarak, farklı anestezi uygulamaları EEG dalgalarını baskılayabilir ve yeterli SKA tespitini zorlaştırabilir. Ayrıca, KEA sırasında SKA'nın izlenmesi için altın bir standart bulunmamaktadır. Bu nedenle, KEA hastalarında birleşik diffüz korelasyon spektroskopisi (DCS) ve NIRS sistemi ile SKA indeksi (SKAi ) ve serebral metabolizmadaki değişiklikleri araştırmayı amaçladık. Güvenilir bir EEG spektral analiz yöntemi olan desenkronizasyon fonksiyonunu kullanarak yirmi üç KEA hastasında EEG güç spektrumlarındaki değişiklikleri serebral hemodinami ile karşılaştırdık. Ayrıca, klemp sonuncu oluşan elektrofizyolojik ve nörovasküler değişiklikleri göstermek için desenkronizasyon fonksiyonlarında farklı indüksiyon anestezilerini değerlendirdik. Son olarak, hemisferik farklılıkları yakalamak için varyasyon katsayısını ölçerek SKA i ve EEG güç spektrumları içindeki değişkenliği değerlendirdik. Birleşik bir DCS-NIRS sistemi, KEA sırasında elektrofizyolojiyi tamamlayıcı serebral hemodinami değerlendirmesi sunabilir. DCS-NIRS birleşik sistemi ile intraoperatif nörogörüntüleme klemple indüklenen serebral hipoperfüzyonun izlenmesine ve yatan hasta bakımında akut yönetim değişikliklerinin yapılmasına yardımcı olacaktır (örn., arteriyal şant). Beynin elektrofizyolojik ve nörovasküler durumunun değerlendirilmesi, hipoperfüzyon ve hipoksi gibi istenmeyen olayları ve serebral iskemiyi önleyebilir ve kişiselleştirilmiş perfüzyon stratejilerinin belirlenmesine izin verebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-04-11T12:58:30Z
dc.fundingDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record