Show simple item record

dc.contributor.advisorTokgözoğlu, Ahmet Mazhar
dc.contributor.advisorAyvaz, Mehhmet
dc.contributor.authorÇaylı, Cem
dc.date.accessioned2022-10-07T12:11:30Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-09-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26858
dc.description.abstractWith improvements in chemoterapy drugs and modalities, implant production and implementation, innovations in surgical techniques and correct patient selection; amputation lost his place as first line surgical treatment to limb salvage surgery for over 30 years. Endoprostehtic reconstruction become the preffered choice of surgeons in limb salvage surgery. In our study we included 54 patient (29 woman, 25 man) who had distal femur tumor resection prosthesis between 2001-2020 at Hacettepe University Orthopedics and Traumatology Department and we studied prosthesis survival, evaluation of complications, patient survival and functional assessment. Patients who had distal femur endoprosthesis for nontumor conditions excluded from this study. MSTS scoring system used for functional assessment. Minimum follow up was 1 year and survival analysis are made with Kaplan-Meier analysis. 54 patienst included 27 (%50) osteosarcoma, 9 (%16.7) metastasis, 7 (%13) Ewing sarcoma. 11(%20.4) grouped as others included 4 giant cell tumor patients, 3 chondrosarcoma, 2 multiple myeloma, 1 synovial sarcoma and 1 lymphoma. According to age groups ;28 adult (%51.9) and 26 pediatric (%48.1) patienst involved. By the time of last examinations; 38 patients (%70.4) was alive. We found similar prosthesis survival, patient survival and complication rates with current literature and our patient group. When interpreted with the functional assesments; tumor resection prosthesis found to be safe and successful method of treatment for lower limb tumor and reconstruction.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDistal femur tümörleritr_TR
dc.subjecteklem koruyucu cerrahitr_TR
dc.subjectendoprostetik rekonstrüksiyontr_TR
dc.subjecttümör rezeksiyon protezitr_TR
dc.subjectsağkalımtr_TR
dc.subjectkomplikasyontr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleDistal Femur Tümör Rezeksiyon Protezlerinde Sağkalım ve Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articletr_TR
dc.description.ozetOtuz yılı aşkın süredir; kemoterapi tedavisinin gelişmesi, implant imalat ve uygulama tekniklerindeki ilerlemeler, cerrahi tekniklerdeki yenilikler ve doğru hasta seçimi sonucu alt ekstremite kas iskelet sistemi tümörlerinde amputasyon yerini eklem koruyucu cerrahiye bırakmıştır. Endoprostetik rekonstrüksiyon ise eklem koruyucu cerrahi yöntemlerinden en sık tercih edilen yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda 2001-2020 yılları arasında distal femur tümör rezeksiyon protezi uygulanan 29’u kadın, 25’i erkek 54 hasta; protezlerin sağkalımı, görülen komplikasyonların değerlendirilmesi, hasta sağkalımı ve fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi amacı ile çalışmaya dahil edilmiştir. Tümör dışı nedenlerle yapılan tümör rezeksiyon protezi cerrahileri dahil edilmemiştir. Fonksiyonel sonuçları değerlendirmek için MSTS skorlaması kullanılmıştır. Minimum takip süresi 1 yıl olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş ve sağkalım analizleri Kaplan-Meier analizi ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan 54 hastanın 27’si (%50) osteosarkom, 9’u metastaz (%16.7), 7’si Ewing sarkom (%13) ve 11’i (%20.4) diğer başlığında toplanan dev hücreli tümör (4 hasta), kondrosarkom (3 hasta), multiple myelom (2 hasta), sinoviyal sarkom (1 hasta) ve lenfoma (1 hasta) idi. Yaş gruplarına bakıldığında 28 erişkin (%51.9), 26 pediatrik (%48.1) hasta olduğu görüldü. Son kontrolde 38 hastanın (%70.4) yaşıyor olduğu görüldü. Tarafımızca uygulanan tümör rezeksiyon protezlerinin literatür ile benzer protez sağkalımı, hasta sağkalımı ve komplikasyon oranlarına sahip olduğu görüldü. Fonksiyonel sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde alt ekstremite kas iskelet tümörlerinde rekonstrüksiyon amaçlı tümör rezeksiyon protezi uygulamasının güvenli ve başarılı bir yöntem olduğu görüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentOrtopedi ve Travmatolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-07T12:11:30Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record