Show simple item record

dc.contributor.advisorErgen, Elif
dc.contributor.authorÇakıcıoğlu İlhan, Fatoş
dc.date.accessioned2022-08-12T11:25:09Z
dc.date.issued2022-08-01
dc.date.submitted2022-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26707
dc.description.abstractCreative coding or artistic creation with an intermediary program attracts attention in the field of graphic design as well as in every field of design today, and studies in the field continue rapidly with the emergence of new software that supports this method. On the other hand, the question of how creative coding is done and how this method contributes to the design process for us graphic designers is a subject worth answering. The subject of this thesis is to investigate the use of programming language in the field of auto-generative design applications together with the act of coding. The aim of this thesis, named “The Use of Creative Coding Technique in Auto Generative Designs and an Application” is to create a basic resource for graphic designers, both technically and artistically, on the use of creative coding technique in the field of auto generative art. It is aimed to explain the possibilities offered by the system, starting from the basic design principles to graphic designers who are unfamiliar with the coding language, and to explain the design processes with examples. It should be noted that creative coding is only one method in this research. One of the aims of this thesis is to examine the examples of auto generative art created with analog methods that existed before the digital age and to reveal the design criteria for the "aesthetic" context of auto generative art throughout the design process. In the first part of the study, pre-digital sources of coding activity were determined, and the process until the point where it met with graphic design was examined within the framework of design concepts. In the second part, the reflections of creative coding in the field of design are examined in the light of new topics revealed by the research, and its applications in autogenerative designs are discussed in detail, including technical processes and software. In the third part of the thesis, the basics of the creative coding method are explained, current examples in the field of graphic design are discussed and explained in the context of the advantages offered by the creative coding technique. In the fourth part, an application was made with the creative coding technique within the framework of what was learned during the process.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYaratıcı kodlamatr_TR
dc.subjectOto üretken tasarımtr_TR
dc.subjectAlgoritmik tasarımtr_TR
dc.subjectRastgeleliktr_TR
dc.titleYaratıcı Kodlama Tekniğinin Oto Üretken Tasarımlarda Kullanılması ve Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYaratıcı kodlama veya aracı bir program ile sanatsal yaratım, günümüzde tasarımın her alanında olduğu gibi grafik tasarım alanında da ilgi çekmektedir ve bu yöntemi destekleyen yeni yazılımların ortaya çıkmasıyla alandaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Öte yandan yaratıcı kodlamanın nasıl yapıldığı ve bu yöntemin biz grafik tasarımcılar açısından tasarım sürecine nasıl katkılarının olduğu sorusu cevaplanmaya değer bir konudur. Programlama dilinin kodlama eylemi ile birlikte oto üretken tasarım uygulamaları alanında kullanım pratiklerinin araştırılması bu tezin konusunu oluşturmaktadır. “Yaratıcı Kodlama Tekniğinin Oto Üretken Tasarımlarda Kullanılması ve Bir Uygulama” adlı bu tez çalışmasının amacı grafik tasarımcılar için yaratıcı kodlama tekniğinin oto üretken sanat alanında kullanım pratiklerine dair hem teknik anlamda hem de sanatsal boyutta temel bir kaynak oluşturmaktır. Kodlama diline yabancı olan grafik tasarımcılara temel tasarım prensiplerinden başlayarak sistemin sunduğu imkanların açıklanması ve tasarım süreçlerinin örnekler eşliğinde anlatılması hedeflenmektedir. Yaratıcı kodlamanın bu araştırmada sadece bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Tasarım süreci boyunca oto üretken sanatın dijital çağdan önce var olan analog yöntemler ile oluşturulan örneklerinin incelenmesi ve oto üretken sanatın “estetik” bağlamına dair tasarım ölçütlerinin ortaya konulması da bu tezin amaçlarından birisidir. Çalışmanın ilk bölümünde, kodlama etkinliğinin dijital dönem öncesi kaynakları belirlenmiş, grafik tasarım ile buluştuğu noktaya dek geçirdiği süreç tasarım kavramları çerçevesinde incelenmiştir. İkinci bölümde araştırmaların ortaya koyduğu yeni başlıklar ışığında yaratıcı kodlamanın tasarım alanındaki yansımaları irdelenmiş, oto üretken tasarımlarda uygulamaları teknik süreçler ve yazılımlar da dahil olmak üzere ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Tezin üçüncü bölümünde yaratıcı kodlama yönteminin temelleri açıklanmış, grafik tasarım alanındaki güncel örnekleri yaratıcı kodlama tekniğinin sunduğu avantajlar bağlamında tartışılarak anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise süreç boyunca öğrenilenler çerçevesinde yaratıcı kodlama tekniği ile bir uygulama yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-08-12T11:25:09Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record