Show simple item record

dc.contributor.advisorTeoman, Özgür
dc.contributor.authorTur, Feridun
dc.date.accessioned2022-07-25T08:01:11Z
dc.date.issued2022-07
dc.date.submitted2022-06-06
dc.identifier.citationTur, Feridun. (2022). Küresel Yeşil Sistemin Türkiye'nin Sanayileşme Politikasına Etkileri. (Doktora tezi)tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26527
dc.description.abstractThe current study examines whether the pricing of greenhouse gas emissions applied within the scope of combating climate change may cause a shift in competition, and whether this will affect Turkey's industrial policy. For this purpose, by using the tools developed in the Economic Complexity Atlas literature, the product-based composite indicator calculation method was followed for the purpose of prioritizing the products that Turkey can head towards with the support of the industrialization policy. Calculations were made with 43 countries and 5,199 product data. The prioritization made for the period when climate change did not cause a shift on the competitive ground was called Brown Atlas, and the prioritization made after wearing green glasses was called Green Atlas, and an answer was sought by focusing on the differences between these two lists. In both the Brown and Green Atlas, the following four variables are quantified and included in the objective function: (i) the country's current competitiveness in the relevant product, (ii) the compatibility of the country's current capabilities with the relevant product, (iii) the complexity of the relevant product, (iv) the link of the product with new products. On top of these four variables, an emission intensity indicator for products is included in the objective function of the prioritization process in Green Atlas. The results show that there is a significant difference in the priority lists of countries when green glasses are used. The effects of this differentiation can be grouped under three dimensions: whether to be included in the list, the order of the products in both lists, and the sectoral composition. When making a comparison between countries, it has been determined that the change in product prioritization of many countries may be higher than the example of Turkey.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİklim değişikliğitr_TR
dc.subjectDış ticarettr_TR
dc.subjectKalkınmatr_TR
dc.subjectSınırda karbon düzenlemesitr_TR
dc.subjectYeşil sistemtr_TR
dc.subjectSanayi politikasıtr_TR
dc.subject.lcshİktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.titleKüresel Yeşil Sistemin Türkiye'nin Sanayileşme Politikalarına Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMevcut çalışma iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uygulanan seragazı salımlarının fiyatlandırılmasının rekabet zemininde bir kayma yaratabileceğinden hareketle, bu durumun Türkiye’nin sanayi politikasını etkileyip etkilemeyeceğini incelemektedir. Bu amaçla Ekonomik Kompleksite Atlas’ı yazınında geliştirilen araçlar kullanılarak Türkiye’nin sanayileşme sürecinde yönelebileceği ürünlere ilişkin önceliklendirme amaçlı ürün temelli bileşik gösterge hesaplanma yöntemi izlenmiştir. Hesaplamalar 43 ülke ve 5.199 ürün verisi ile gerçekleştirilmiştir. İklim değişikliğinin rekabet zemininde kayma yaratmadığı dönem için yapılan önceliklendirmeye Kahverengi Atlas, yeşil gözlük takıldıktan sonra yapılan önceliklendirmeye ise Yeşil Atlas adı verilmiş ve bu iki liste arasındaki farklara odaklanılarak tezin temel sorusuna yanıt aranmıştır. Hem Kahverengi hem de Yeşil Atlas’ta amaç fonksiyonuna şu dört değişken sayısallaştırılarak dahil edilmiştir: (i) ülkenin ilgili üründeki mevcut rekabet gücü, (ii) ülkenin mevcut yeteneklerinin ilgili ürüne uyumu, (iii) ilgili ürünün niteliği, (iv) ilgili ürünün yeni ürünlerle bağlantı kurma gücü. Yeşil Atlas’ta önceliklendirme sürecinin amaç fonksiyonuna bu dört değişkenin üzerine bir de ürünlere ilişkin emisyon yoğunluğu göstergesi dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlar yeşil gözlük takılması durumunda ülkelerin önceliklendirme listelerinde kayda değer farklılık oluştuğuna işaret etmektedir. Bu farklılaşmanın etkileri üç boyut altında toplanabilir: listeye girip girmeme, her iki listeye de giren ürünlerin sıralaması ve sektörel kompozisyon. Ülkelerarası kıyaslama yapıldığında ise pek çok ülkenin ürün önceliklendirme sırasındaki değişimin Türkiye örneğinden daha yüksek gerçekleşebileceği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-25T08:01:11Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record