Show simple item record

dc.contributor.advisorÇehreli, Zafer C.
dc.contributor.authorGedük, Nazlı
dc.date.accessioned2022-07-21T06:14:20Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-03-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26516
dc.description.abstractGEDUK, N. Evaluation of Clinical Success of Stainless Steel Crowns and Zirconia Crowns in Young Permanent Molars. Hacettepe University Health Sciences Institute Specialty Thesis in Pediatric Dentistry, Ankara, 2022. This study was conducted to compare the gingival health and retention of young permanent molars with a stainless steel crown (SSC) or zirconia crown. Twenty children aged 6 to 17 years who required crown restoration for at least two permanent first molars were included in this study. The teeth were randomized into SSC and zirconia crown groups in a split-mouth design. The patients with crowns were evaluated after baseline and at one-, six-, twelve-, and 18-month follow-ups. In baseline and control sessions, general oral hygiene was assessed using the Greene and Vermillion simplified oral hygiene index (OHI-S). Periodontal health was assessed using the Silness&Löe plaque index and Löe&Sillness gingival index. In addition to clinical and restorative evaluations, radiographic evaluations were also performed at 6 and 12 months. The data were analyzed statistically using Kaplan-Meier Analysis, Chi-square Test, Friedman Two-Way Analysis of Variance, Mann-Whitney U Test, One-Way Analysis of Variance in Repeated Measurements, and T-test. Forty teeth were evaluated in 17 children for 18 months. The cumulative survival rates of zirconia crowns were 95.2%. The OHI-S levels were not different at the follow-ups. Teeth restored with zirconia crowns showed lower gingival index and plaque index scores than those restored with SSCs. Although SSCs are a very successful restorative material, the gingival health and plaque accumulation performance of zirconia crowns were better than those of stainless steel crowns.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectpaslanmaz çelik krontr_TR
dc.subjectestetik zirkon krontr_TR
dc.subjectdaimi diş restorasyontr_TR
dc.titleGenç Daimi Azı Dişlerine Uygulanan Paslanmaz Çelik Kron ve Zirkon Kronların Klinik Başarılarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGEDÜK, N. Genç Daimi Azı Dişlerine Uygulanan Paslanmaz Çelik Kron ve Zirkon Kronların Klinik Başarılarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. Bu çalışma, kron restorasyonu gerektiren posterior genç daimi dişlere uygulanan iki tedavi yaklaşımı olan paslanmaz çelik kronların (PÇK) ve prefabrike zirkon kronların klinik performanslarını, diş eti sağlığı ve kronların retansiyonu açısından değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. 6-17 yaş aralığında, ağzında en az iki daimi molar dişinde kron uygulama endikasyonu bulunan 20 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Dişler, bölünmüş ağız (split mouth) çalışma tasarımına göre PÇK ve zirkon kron gruplarına randomize edilmiştir. Tedavilerin tamamlanmasını takiben, hastalar 1., 6., 12., ve 18. aylarda kontrollere çağırılmıştır. Başlangıç ve kontrol seanslarında hastaların genel ağız hijyen durumu Green ve Vermillion’un Basitleştirilmiş Oral Hijyen İndeksi (OHI), periodontal sağlık durumları ise Silness&Löe plak ve Löe&Sillness gingival indeksine göre değerlendirilmiştir. Klinik ve restoratif değerlendirmelere ek olarak 6. ve 12. aylarda radyografik değerlendirmeler de yapılmıştır. Verilerin istatistiksel incelemesinde Kaplan- Meier Analizi, Ki-kare Testi, Friedman İki Yönlü Varyans Analizi, Mann-Whitney U Testi, Tekrarlı Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi ve T-testi kullanılmıştır. 18 aylık takip süresi sonrasında 17 hastanın 40 dişi değerlendirilebilmiştir. Takip süresi boyunca zirkon kronların kümülatif sağkalım oranı %95,2 olarak bulunmuştur. OHI değerleri başlangıç değerine göre takiplerde farklılık göstermemiştir. Zirkon kronlar ile restore edilen dişler, PÇK ile restore edilen dişlerden daha düşük gingival indeks ve plak indeksi değerleri göstermişlerdir. PÇK oldukça başarılı bir restoratif materyal olmasına rağmen Zirkon kronların gingival sağlık ve plak birikimi değerlerinin PÇK’lara göre daha iyi olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Diş Hekimliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-01-23T06:14:20Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record