Show simple item record

dc.contributor.advisorAkal, Taylan
dc.contributor.authorAyanoğlu, Zahide Kübra
dc.date.accessioned2022-06-24T08:16:32Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-24
dc.identifier.citationAYANOĞLU, Zahide Kübra. Cumulative and Collective Readings in the Sentences Containing Plural Ambiguity in Turkish: A Priming Study, A Master’s Thesis, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26389
dc.description.abstractSome sentences, which contain more than one plural expression, namely numerical expressions, bring about lexical ambiguities. For example, the sentence ‘İki çocuk üç kitap taşıdı.’ (Two boys carried three books) contains more than one meaning. This sentence can be read as there are two boys and one of the boys keeps one of the books and the other boy keeps two books (cumulative reading). The other interpretation of the sentence is that there are two boys and three books, and three books were carried by those two boys at the same time (collective reading). In this study, the results of three experiments were reported. These results indicate that whether priming can affect the participants’ choice, regarding cumulative/collective contrast. Sentence-picture matching tests were used to investigate whether native speakers of Turkish are influenced by priming one of the interpretations. In the prime trials, participants carried out a sentence-picture matching task which gives rise to a strong bias against one of the two types of readings to different participants, in experiment 1 collective prime, in experiment 2 cumulative prime and in experiment 3 (control experiment) no prime. In the target trials, participants’ preferences were analysed to see whether there is a relation between collective/cumulative prime and collective/cumulative responses. Results of three experiments show that there is a symmetrical relation between collective prime and collective responses while there is an asymmetrical relation between cumulative prime and cumulative responses. It seems that native speakers of Turkish are prone to choose collective interpretation of the ambiguous sentences that contain more than one plural expression.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPsycholinguistictr_TR
dc.subjectPrimingtr_TR
dc.subjectPlural ambiguitytr_TR
dc.subjectCollective readingtr_TR
dc.subjectCumulative readingtr_TR
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleCumulative and Collective Readings in the Sentences Containing Plural Ambiguity in Turkish: A Priming Studytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBirden fazla çoğul ifade özellikle sayı ifadeleri içeren bazı tümceler çok anlamlılığa yol açmaktadır. Örneğin; 'İki çocuk üç kitap taşıdı.' tümcesi birden fazla anlam içermektedir. Bu tümce; iki çocuktan biri bir kitap taşıdı ve diğeri iki kitap taşıdı (Kümülatif anlam) olarak ya da iki çocuk ve üç kitap var ve bu üç kitabı iki çocuk birlikte taşıdı (Kolektif anlam) olarak yorumlanabilir. Bu çalışmada, üç deneyin sonuçları bildirilmiştir. Bu sonuçlar hazırlamanın kolektif/kümülatif zıtlığının katılımcıların seçimlerini etkileyip etkilemediğini göstermiştir. Anadili Türkçe olan katılımcıların bu yorumlamalardan birinden etkilenip etkilenmediğini araştırmak için tümce-resim eşleştirme testleri uygulanmıştır. Hazırlama aşamasında farklı katılımcılar iki yorumlamadan birine güçlü bir ön yargıya yol açan bir tümce-resim eşleştirme testi - deney 1’de kolektif hazırlama, deney 2’de kümülatif hazırlama ve deney 3’te (kontol deneyi) hazırlama olmadan- uygulanmıştır. Hedef aşamasında kolektif/kümülatif hazırlamanın katılımcıların tercihlerinde etkisi olup olmadığı analiz edilmiştir. Üç deneyin sonuçları, kolektif hazırlamayla kolektif yorumlama arasında simetrik bir ilişki olduğunu gösterirken, kümülatif hazırlama ile kümülatif yorumlama arasında asimetrik bir ilişki olduğunu göstermiştir. Türkçe anadili konuşurları birden fazla çoğul ifade içeren çok anlamlı tümceleri kolektif olarak yorumlamaya yatkın gibi görünmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dilbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-24T08:16:32Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record