Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör, Erkan
dc.contributor.authorMulaj, Fatmira
dc.date.accessioned2022-06-21T12:05:18Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-31
dc.identifier.citationMULAJ, Fatmira. Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Arnavutluk Cumhuriyeti Medeni Kanunu Ve Kosova Cumhuriyeti Borçlar Kanunu’na Göre Satıcının Malı Teslim Borcu, Doktora Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26347
dc.description.abstractThe aim of this study is to explain the seller's obligation to deliver the goods comparatively according to CISG, the Civil Code of the Republic of Albania and the Code of Obligations of the Republic of Kosovo. Before moving to the seller's obligation to deliver the goods, the concept of delivery has been tried to be examined. There is no definition of the concept of delivery in the CISG, but it has been determined where, when and how the delivery will take place. After that, the determination of the place of delivery of the goods will be discussed. As stipulated in the CISG, the seller is obliged to deliver the goods to the buyer, to hand over the documents pertaining to the goods to the buyer and to transfer the ownership of the goods to the buyer. However, it is possible to mention these debts only when the parties do not agree otherwise or there is no arrangement in the contract. Because the provisions of the CISG related to the seller's obligation to deliver the goods are qualified as a complementary law rule. In terms of the seller's obligation to deliver the goods, CISG, ACMK and KCBK are largely parallel.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectTeslim borcutr_TR
dc.subjectSatış sözleşmesi
dc.subjectCISG
dc.subjectKosova Cumhuriyeti Borçlar Kanunu
dc.subjectArnavutluk Cumhuriyeti Medeni Kanunu
dc.titleViyana Satım Sözleşmesi (CISG), Arnavutluk Cumhuriyeti Medeni Kanunu ve Kosova Cumhuriyeti Borçlar Kanunu’na Göre Satıcının Malı Teslim Borcutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Viyana Satım Sözleşmesi, Arnavutluk Cumhuriyeti Medeni Kanunu ve Kosova Cumhuriyeti Borçlar Kanunu’na göre, karşılaştırmalı olarak satıcının malı teslim borcunun belirlenmesidir. Satıcının malı teslim borcuna geçilmeden önce, teslim kavramı incelenmeye çalışılmıştır. Viyana Satım Sözleşmesi’nde teslim kavramı hakkında bir tanım bulunmamaktadır fakat teslimin nerede ne zaman ve ne şekilde olacağı hakkında bilgiler mevcuttur. Çalışmanın devamında, malın teslim yerinin belirlenmesi ele alınmaktadır. Viyana Satım Sözleşmesi’ne göre satıcı, malları alıcıya teslim etmek, mallara ilişkin belgeleri alıcıya vermek ve malların mülkiyetini alıcıya geçirmekle yükümlüdür. Ancak, bu borçlardan sadece sözleşmede taraflarca aksinin kararlaştırılmadığı veya herhangi bir düzenleme bulunmadığı zaman bahsetmek mümkündür. Çünkü Viyana Satım Sözleşmesi’nde satıcının malı teslim borcuna ilişkin hükümleri tamamlayıcı hukuk kuralı olarak nitelendirilmektedir. Satıcının malı teslim borcu açısından ise CISG, ACMK ve KCBK büyük ölçüde paralellik göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-21T12:05:18Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record