Show simple item record

dc.contributor.advisorUrhanoğlu, İştar
dc.contributor.authorAkdemir Başer, Selen
dc.date.accessioned2022-06-08T10:58:53Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.date.submitted2022-04-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26262
dc.description.abstractThe elements sought to be able to talk about an employment contract; it can be listed as performing a job, being paid for the job, and working dependent on the employer. In accordance with the dependency element of the employment contract, the worker performs the act of working in accordance with the orders and instructions received under the authority of the employer. Therefore, in this relationship, the existence of a situation different from ordinary, private law relationships emerges. Indeed, in the employment contract, the worker feels the employer's authority as a result of the dependency element. On the one hand, there is the worker who works with his labor, on the other hand, there is the employer, who is a financially strong person. In the face of this situation, the principle of protecting the worker, who is in a relatively weak position in the contractual relationship, has been adopted. As a result of this principle, the necessity of evaluating and examining the appearance of the concept of "impossibility", which we can describe as the concept of Law of Obligations, in the employment contract has arisen. Especially recently, with the changing business conditions with the COVID-19 epidemic, teleworking, working from home, etc. In cases where there is no element of dependency in the classical context in terms of labor law in types of work, the necessity of examining the impossibility of performance also arises.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectİş sözleşmesitr_TR
dc.subjectİş sözleşmesi
dc.subjectİmkansızlık
dc.subjectİfa engeli
dc.subjectCovid-19'un İş Sözleşmesine Etkileri
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleİş Sözleşmesinde İmkansızlıktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBir iş sözleşmesinden bahsedebilmek için aranan unsurları; bir işin görülmesi, görülen işin ücret karşılığı olması ve işçinin işverene bağımlı olarak çalışması şeklinde sıralanabilir. İş sözleşmesinin bağımlılık unsuru gereğince işçi, işverenin otoritesi altında almış olduğu emir ve talimatlara uygun olarak iş görme edimini yerine getirmektedir. Dolayısıyla bu ilişkide, olağan özel hukuk ilişkilerinden farklı bir durumun varlığı ortaya çıkar. Gerçekten de iş sözleşmesinde işçi, bağımlılık unsurunun bir sonucu olarak işverenin otoritesini hissetmektedir. Bir tarafta emeği ile iş gören işçi bulunurken diğer tarafta özellikle maddi anlamda güçlü bir kişi olan işveren bulunmaktadır. Bu durum karşısında sözleşme ilişkisinde nispeten daha zayıf konumda olan işçiyi koruma esası benimsenmiştir. Bu esasın bir sonucu olarak da, Borçlar Hukuku kavramı olarak nitelendirebileceğimiz “imkânsızlık” kavramının iş sözleşmesindeki görünümünün ayrıca değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekliliği doğmuştur. Özellikle son dönemde COVİD-19 salgını ile değişen iş koşulları ile beraber tele çalışma, evden çalışma vb. çalışma türlerinde iş hukuku anlamında klasik bağlamda bağımlılık unsurunun bulunmadığı durumlarda imkânsızlık ifa engelinin ayrıca incelenmesi gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİnsan Haklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-06-09T10:58:53Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record