Show simple item record

dc.contributor.advisorErkazancı Durmuş, Hilal
dc.contributor.authorUğurlu, Yonca Gül
dc.date.accessioned2022-05-23T11:50:29Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-18
dc.identifier.citationUğurlu, Y. G. (2022). Introduction of A New Sub-Genre into The Turkish Literary Polysystem Through Translation: Webcomics in Print. (MA Thesis, Hacettepe University). Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26208
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the transfer of webcomics in print as a new sub-genre into the Turkish literary polysystem through translation. To this end, Itamar Even-Zohar’s Polysystem Theory (1978) is adopted in order to define and describe the position of webcomics both in the source and target cultures. Furthermore, Klaus Kaindl’s (1999) typology for translation procedures, Javier Franco Aixelá’s translation strategies for culture-specific items (1996) and Lawrence Venuti’s concepts of foreignization and domestication (1995) are adopted so as to examine which translation strategies are employed in the Turkish translations of webcomics in print. For the purposes of this study, two books composed by Sarah Andersen titled Adulthood is a Myth (2016) and Big Mushy Happy Lump (2017) and two books by Nick Seluk titled Heart and Brain (2015) and Heart and Brain Gut Instincts (2016) will be analysed in comparison to their Turkish translations titled Büyümek Diye Bir Şey Yok (2017), Musmutlu Yumuş Yumak (2018), Kalp ve Beyin (2017) and Kalp ve Beyin İç İşleri (2018), respectively. Findings will be presented in order to explore which strategies have been most frequently adopted in the Turkish translations. The study concludes that orthographic adaptation and repetition are the most frequently used micro-translation strategies in the Turkish translations. The study also highlights that the macro-translation strategy of foreignization prevails in the translations owing to the Turkish translator’s diligent endeavour to use various conservation strategies to retain the source-texts’ humorous style during the transfer of humorous elements to the Turkish language.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectWebcomicstr_TR
dc.subjectPolysystem theorytr_TR
dc.subjectTranslation strategiestr_TR
dc.subjectWebcomics in printtr_TR
dc.subjectCulture-specific itemstr_TR
dc.subject.lcshP- Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleIntroductıon Of A New Sub-Genre Into The Turkısh Lıterary Polysystem Through Translatıon: Webcomıcs In Prınttr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, yeni bir alt tür olarak basılı internet karikatürlerinin çeviri yoluyla Türk edebiyat çoğul dizgesine aktarımını incelemektir. Bu amaçla, internet karikatürlerinin hem kaynak hem de erek kültürdeki konumunu tanımlamak ve betimlemek için Itamar Even-Zohar'ın Çoğul Dizge Kuramı (1978) benimsenmiştir. Basılı internet karikatürlerinin Türkçe çevirilerinde hangi çeviri stratejilerinin kullanıldığını incelemek için Klaus Kaindl’in (1999) çeviri süreçleri için sınıflandırması, Javier Franco Aixelá’nın (1996) kültüre özgü ögeler için çeviri stratejileri ve Lawrence Venuti'nin yabancılaştırma ve yerlileştirme (1995) kavramları kullanılmıştır. Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, Sarah Andersen’ın Adulthood is a Myth (2016) ve Big Mushy Happy Lump (2017) isimli iki kitabı ve Nick Seluk’un Heart and Brain (2015) ve Heart and Brain Gut Instincts (2016) iki kitabı sırasıyla Büyümek Diye Bir Şey Yok (2017), Musmutlu Yumuş Yumak (2018), Kalp ve Beyin (2017) ve Kalp ve Beyin İç İşleri (2018) isimli Türkçe çevirileriyle karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Kitapların Türkçe çevirilerinde en çok hangi stratejilerin benimsendiğini bulmak için bulgular sunulacaktır. Bu çalışmanın sonucunda, Türkçe çevirilerde en sık kullanılan mikro-çeviri stratejilerinin ortografik uyarlama ve tekrarlama stratejileri olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, mizahi unsurların Türkçeye aktarımı aşamasında, Türkçe çevirmeninin kaynak metnin mizahi üslubunu sürdürmeye yönelik çeşitli korunum stratejileri kullanmaya özen göstermesi sonucu makro-çeviri stratejisi olarak yabancılaştırma ön plana çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-23T11:50:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record