Show simple item record

dc.contributor.advisorErbaş Ünverdi, Gizem
dc.contributor.authorÖzdemir, Merve
dc.date.accessioned2022-05-13T11:40:55Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26197
dc.description.abstractOzdemir M. Evaluation of Clinical Success of Composite Crowns and Zircon Crowns in Primary Maxillary Incisors. Hacettepe University Health Sciences Institute Specialty Thesis in Pediatric Dentistry, Ankara, 2022. Restoration of decayed or traumatized primary anterior teeth is more difficult due to the fact that primary anterior teeth are smaller than other teeth, the mechanical expose risk of pulp tissue is higher, they have relatively thin enamel, and the relatively high treatment cost due to the aesthetic characteristics of the restorations. On the other hand, protecting the primary teeth until the eruption of the permanent teeth is very important in terms of occlusion and eruption guidance. The only alternative is the prosthetic approach following the extraction of the affected teeth. Celluloid strip crowns and prefabricated zirconia crowns, which are among the approaches recommended for this purpose by the American Academy of Pediatric Dentistry, are widely used in dentistry. A total of 25 individuals, male or female, aged 3-5 years, were included in this study. After clinical and radiological examinations, composite strip crowns or zirconia crowns were applied. Patients were called for clinical and radiographic controls at 1, 6, 12, and 18 months following the completion of the treatments. Plaque index, gingival health, level of gingival margin, crown retention and success, color match, discoloration, clinical pulpal health (spontaneous pain, presence of fistula, mobility, percussion/palpation), and radiographically pulpal health (periradicular/interradicular radiolucency, loss of lamina dura), internal/external root resorption, pulp canal obliteration) were evaluated and photographic records were taken. Radiographic control was also performed at 6 and 12 months. The data regarding the clinical and radiographic evaluations of the groups were statistically evaluated using Fisher's exact probability test, Cochran Q test, Friedman’s two-way anova test, Kruskal-Wallis test and marginal homogeneity test. Zircon crowns were found to be more successful in terms of retention, color match, restoration success and gingival health. They also showed lower plaque index and gingival index values.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectErken çocukluk çağı çürüğütr_TR
dc.titleÜst Süt Kesici Dişlere Uygulanan Kompozit Kron ve Zirkon Kronların Klinik Başarılarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetOzdemir M. Üst Süt Kesici Dişlere Uygulanan Kompozit Kron ve Zirkon Kronların Klinik Başarılarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. Süt ön dişlerin restorasyonu; süt ön dişlerin hacminin diğer dişlere göre küçük olması, pulpa dokusunun mekanik açılım riskinin daha yüksek olması, nispeten ince mineye sahip olması ve restorasyonların estetik özelliği nedeniyle göreceli yüksek tedavi maliyeti gibi nedenlerle daha güçtür. Öte yandan, süt dişlerinin daimi dişlerin sürme zamanı gelene kadar korunması ve restore edilmesi, estetik ihtiyaçların ötesinde oklüzyon rehberliği yönünden çok önemlidir. Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (AAPD) tarafından bu amaçla önerilen yaklaşımlardan kompozit rezin strip kronlar ve prefabrike zirkon kronlar diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmaya, 3-5 yaş aralığında, üst çenede en az iki süt kesici dişinde kron uygulama endikasyonu gerektirecek düzeyde büyük çürük lezyonları bulunan, kız ve erkek toplam 25 birey dahil edilmiştir. Klinik ve radyolojik muayeneler sonrasında belirlenen tedavi planlamaları çerçevesinde kompozit strip kron veya estetik zirkon kronlar uygulanmıştır. Tedavilerin tamamlanmasını takiben 1,6,12 ve 18. aylarda hastalar klinik ve radyografik kontrollerin yapılması amacıyla çağırılmıştır. Plak indeksi, gingival sağlık, kron retansiyonu ve başarısı, renk uyumu, klinik pulpal sağlık (spontan ağrı, mukozada şişlik/fistül varlığı, mobilite, perküsyon/palpasyon hassasiyeti) ve radyografik olarak pulpal sağlığı (periradiküler/interradiküler radyolusensi, lamina dura kaybı, internal/eksternal kök rezorpsiyonu, pulpa kanal obliterasyonu) değerlendirilmiştir. Ek olarak 6 ve 12. ayda radyografik kontroller yapılmıştır. Grupların klinik ve radyografik değerlendirmelere ilişkin veriler istatistiksel olarak Fisher’ın kesin ki kare testi, Cochran Q testi, Friedman'nın 2 yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi ve marjinal homojenlik testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Zirkon kronlar retansiyon, renk uyumu, restorasyon başarısı ve gingival sağlık yönünden daha başarılı olarak bulunmuştur. Ayrıca daha düşük plak indeksi ve gingival indeks değerleri göstermişlerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Diş Hekimliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-11-15T11:40:55Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record