Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZGÜR, Beste
dc.contributor.authorIsmayılov, Rovshan
dc.date.accessioned2022-03-24T12:35:10Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-03-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26005
dc.description.abstractThe aim of this research is to evaluate the indications of cone beam computed tomography (CBCT) in children and young patients who underwent a CBCT scan in Hacettepe University Faculty of Dentistry and the distribution of the CBCT indications according to different categories (age, gender, field of view, region of interest). A total of 7131 CBCT scans, which were taken between 01 January 2018 and 01 January 2020, were reviewed and 649 pediatric patients (0-18 years) with complete request forms were included. Data related to gender, date of birth, date of CBCT scan, referring department, CBCT indications, field of view (FOV), region of interest (ROI), need for re-exposure, consecutive follow-up scans and their timing were recorded. The most common reason for CBCT referral in children and young patients was “maloclusion and dentofacial anomalies” (%28.7). Indications of “maloclusion and dentofacial anomalies” and “implant planning” in girls and “facial trauma”, “dental trauma” and “supernumerary tooth” in boys were recorded more frequently compared to other gender (p<0.05). “Maloclusion and dentofacial anomalies”, “facial trauma”, “implant planning” and “assessment of temporomandibular joint” were more common indications in the 13-18 age group, while “dental anomalies” and “supernumerary teeth” were more involved in the 7-12 age group. Maxilla (35.1%) was identified as the most frequently imaged region (ROI), followed by the “face” (30.5%). When the FOV dimensions of the CBCT was evaluated, a small (≤10 cm) FOV was preferred in 53.2% of the patients, followed by medium (11 cm-15 cm) FOV in 17.1% and large FOV (23 x 17 cm) in 29.7%. The large FOV dimension was selected in the majority of patients (89.6%) who received CBCT with the indication of “maloclusion and dentofacial anomalies”. The rate of patients who received more than one CBCT examination was 16.2% and the reason was stated as “orthodontic follow-up” (51.4%), “surgical follow-up” (42.0%) or “other” (6.6%). The findings of the current study indicated that justification of CBCT was not in line with the current guidelines and larger FOVs were preferred compared to similar studies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectKonik ışınlı bilgisayarlı tomografi, çocuk diş hekimliği, endikasyonlar, dental radyolojitr_TR
dc.titleBir Üniversite Hastanesinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Çocuk ve Genç Bireylerde Kullanım Endikasyonlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) çekilen çocuk ve genç hastalarda KIBT endikasyonlarını ve bu endikasyonların farklı kategorilere (yaş, cinsiyet, görüntü alanı, görüntülenmek istenen bölge) göre dağılımı incelemektir. 01 Ocak 2018 - 01 Ocak 2020 tarihleri arasında çekilen toplam 7131 görüntü değerlendirilmiş ve KIBT istek formları eksiksiz olan 0-18 yaş aralığındaki 649 pediatrik hasta dahil edilmiştir. Her birey için cinsiyet, doğum tarihi, KIBT alınan tarih, KIBT isteği yapılan anabilim dalı, KIBT istek nedenleri, görüntü alanı (FOV), görüntülenmek istenen bölge (ROI), KIBT’nin tekrar edilmesi gereksinimi ve aynı bireyden takip için KIBT alınma durumu ile tarihleri kaydedilmiştir. Çocuk ve genç hastalarda en fazla belirlenen KIBT istek nedeni “maloklüzyon ve dentofasiyal anomaliler” (%28.7) olmuştur. Kadınlarda “maloklüzyon ve dentofasiyal anomaliler” ile “implant planlama”; erkeklerde ise “fasiyal travma”, “dental travma” ve “süpernümere diş” endikasyonları diğer cinsiyete göre daha fazla bulunmuştur (p<0.05). 13-18 yaş grubunda “maloklüzyon ve dentofasiyal anomaliler”, “fasiyal travma”, “implant planlama” ve “temporomandibular eklem problemleri” KIBT endikasyonları arasında daha fazla yer alırken; 7-12 yaş grubunda ise “dental anomaliler” ve “süpernümere diş” daha fazla yer almıştır (p<0.05). Görüntülenmek istenen bölge (ROI) olarak maksillanın (%35.1) en sık tercih edildiği, bunu “tüm kafa” (%30.5) görüntülerinin izlediği belirlenmiştir. Çekilen KIBT’lerin görüntü alanı değerlendirildiğinde hastaların %53.2’sında küçük (≤10 cm), %17.1’unda orta (11 cm-15 cm), %29.7’inde ise geniş FOV (23 x 17 cm) boyutu kullanıldığı görülmüştür. “Maloklüzyon ve dentofasiyal anomali” endikasyonu ile KIBT alınan hastaların büyük çoğunluğunda (%89.6) geniş FOV boyutu seçilmiştir. Takip amaçlı KIBT alınan hastaların oranı %16.2 iken, bunların %51.4’ünde neden olarak “ortodontik takip”, %42.0’ında “cerrahi takip” ve %6.6’sında ise “diğer” seçenekleri işaretlenmiştir. Araştırmanın bulguları, çocuk ve genç bireylerde KIBT gerekçelendirilmesinin güncel rehberlere göre farklılık gösterdiğini ve benzer çalışmalara kıyasla daha büyük FOV boyutları tercih edildiğini göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Diş Hekimliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-09-26T12:35:10Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record