Show simple item record

dc.contributor.advisorAttar, Nuray
dc.contributor.authorÇakmakçı, Yasemin
dc.date.accessioned2022-03-08T11:52:28Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-11-04
dc.identifier.citationÜniversal adezivlerin farkli biyoaktif materyal ve dentin kompleksine bağlanma dayanıklılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25979
dc.description.abstractThe aim of this in vitro study study is to examine the effect of different universal adhesive systems (Single Bond Universal Adhesive, 3M and Prime&Bond Universal, Dentsply) on bond strength of four different bioactive materials frequently used as pulp coating or base material under composite restorations in restorative dentistry; calcium silicate filled resin-containing liner (TheraCal LC), resin-modified glass ionomer cement (Riva LC), glass ionomer cement (Riva SC) and mineral trioxide aggregate (BioMTA+) and dentin complex to composite restorations. Extracted human molar teeth were separated from their roots and placed in acrylic blocks for shear bond strength analysis. Samples with exposed dentin tissue on their buccal surfaces were randomly divided into 8 groups (G1: Theracal LC + Single Bond (SB) (T-SB), G2: Riva LC + SB (RLC-SB), G3: Riva SC + SB (RSC-SB), G4: BioMTA+ + SB (M-SB), G5: Theracal LC + Prime&Bond (PB) (T-PB), G6: Riva LC + PB (RLC-PB), G7: Riva SC 4 PB (RSC-PB), G8: BioMTA+ + PB (M-PB)) (n=10). Preparations with 1 mm diameter and 1 mm depth were made in the dentin tissue under water cooling using 1 mm diameter fissure burs and the preparations in all 80 samples were filled with 4 different biomaterials in equal numbers (n=20). 37% orthophosphoric acid was applied for 15 seconds the dentin and biomaterial complex and washed with water and dried. Single Bond Universal Adhesive (3M) was applied to half of the prepared samples, the other half was treated with Prime&Bond Universal (Dentsply) adhesive system and 2 mm high and 2 mm diameter composite blocks were bonded to the biomaterial dentin complex. Once the preparation phase was completed, samples were kept in distilled water at 37°C for 48 hours. The samples were exposed to 10,000 thermal cycles at 37°C, 5°C ve 55°C. Following these procedures, load was applied to all samples in the universal test device with a head speed of 0.5 mm/min until failure occurred. Fractured samples were examined for the analysis of fracture types with the aid of a x10 magnification stereomicroscope. Obtained data were analyzed with T-test and two-way ANOVA tests. As a result of the evaluation of shear bond strength data, Theracal LC showed the highest bond strength (p<0.05). The material with the lowest bond strength was determined as MTA (p<0.05). Bond strength values for all tested materials can be listed as Theracal LC> Riva LC> Riva SC> BioMTA+. When the effects of two different universal adhesives on bond strength was compared, no statistically significant difference was found (p>0.05). According to the results of the fracture type analysis, adhesive failure for Theracal LC and Riva LC and cohesive failure for BioMTA+ was the most common type of fracture.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectbiyoaktif materyaltr_TR
dc.subjectüniversal adezivtr_TR
dc.subjectcam iyonomer simantr_TR
dc.subjectMTAtr_TR
dc.subjectkesme bağlanma dayanıklılığıtr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleÜNİVERSAL ADEZİVLERİN FARKLI BİYOAKTİF MATERYAL VE DENTİN KOMPLEKSİNE BAĞLANMA DAYANIKLILIĞINA ETKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu in vitro çalışmanın amacı; restoratif diş hekimliğinde pulpa kaplaması veya kaide olarak sıklıkla kullanılan biyoaktif materyaller olan kalsiyum silikat dolduruculu rezin içerikli liner (TheraCal LC), rezin modifiye cam iyonomer siman (Riva LC), geleneksel cam iyonomer siman (Riva SC) ve mineral trioksit agregatın (BioMTA+) kompozit restorasyonlar altında kullanıldığında, farklı üniversal adeziv sistemlerin (Single Bond Üniversal Adeziv, 3M ve Prime&Bond Üniversal, Dentsply), bu biyoaktif materyal ve dentin kompleksine bağlanma dayanıklılıklarının incelenmesidir. Kesme bağlanma dayanıklılığı analizlerinin yapılması için çekilmiş insan molar dişleri separe yardımıyla köklerinden ayrılmış ve akrilik bloklar içine yerleştirilmiştir. Bukkal yüzeylerinde dentin dokusu açığa çıkarılan örnekler rastgele 8 gruba ayrılmıştır (G1: Theracal LC + Single Bond (SB) (T-SB), G2: Riva LC + SB (RLC- SB), G3: Riva SC + SB (RSC-SB), G4: BioMTA+ + SB (M-SB), G5: Theracal LC + Prime&Bond (PB) (T-PB), G6: Riva LC + PB (RLC-PB), G7: Riva SC 4 PB (RSC-PB), G8: BioMTA+ + PB (M-PB)) (n=10). 1 mm çapındaki fissür frezlerle dentin dokusu içerisinde 1 mm çapında ve 1 mm derinliğinde su soğutması altında preparasyonlar yapılmış, 80 adet örnek içindeki preparasyonlar eşit sayıda olacak şekilde (n=20) bahsedilen 4 farklı biyomateryal ile doldurulmuştur. Dentin ve biyomateryal kompleksini kaplayacak şekilde 15 sn süreyle %37 ortofosforik asit uygulaması yapılmış ve suyla yıkanıp kurutulmuştur. Hazırlanan örneklerin yarısına Single Bond Üniversal Adeziv (3M), diğer yarısına ise Prime&Bond Üniversal (Dentsply) adeziv sistemi uygulanarak 2 mm yükseklik ve 2 mm çapındaki kompozit bloklar bağlanmıştır. Hazırlık aşaması tamamlanan örnekler 37°C’de 48 saat süreyle distile suda bekletilmiştir. Örnekler, 37°C, 5°C ve 55°C’lerde 10.000 termal siklus döngüsüne maruz bırakılmıştır. Bu işlemleri takiben, tüm örneklere üniversal test cihazında 0,5 mm/dk kafa hızı ile başarısızlık meydana gelene kadar yük uygulanmıştır. Kırılan örnekler x10 büyütmeli bir stereomikroskop yardımıyla kırılma tiplerinin analizi için incelenmiştir. Elde edilen veriler T-testi ve iki yönlü ANOVA testleriyle analiz edilmiştir. Kesme bağlanma dayanıklılık verilerinin değerlendirilmesinin sonucunda, en yüksek bağlanma dayanıklılığını Theracal LC göstermiştir (p<0,05). Bağlanma dayanıklılığı en düşük olan materyal ise BioMTA+ olarak tespit edilmiştir (p<0,05). Test edilen tüm materyaller için bağlanma dayanıklılık değerleri Theracal LC> Riva LC> Riva SC> BioMTA+ şeklinde sıralanabilir. Kullanılan iki farklı üniversal adezivin bağlanma dayanıklılığına etkisi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Kırılma tipi sonuçlarına göre, Theracal LC ve Riva LC için adeziv başarısızlık, BioMTA+ için koheziv başarısızlık en yaygın görülen kırılma tipi olmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentRestoratif Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-09-10T11:52:28Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/closedAccess