Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyar, İmatullah
dc.contributor.authorAkdoğan, Büşra
dc.date.accessioned2022-02-17T11:34:15Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationAkdoğan, B. Ayaktan Kemoterapi Alan Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Karşılanmayan Destekleyici Bakım Gereksinimleri, Bakım Memnuniyeti ve Bakım Yükünün 65 Yaş Altı ve Üzeri Gruplar Açısından Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25890
dc.description.abstractThe study conducted to compare the unmet supportive care needs, care burden and care satisfaction of caregivers, aged under and over 65, of cancer patients receiving outpatient chemotherapy. Study sampled 112 primary caregivers caring for cancer patients undergoing 2 nd and 3rd cycle chemotherapy in outpatient chemotherapy unit of Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital and Ankara City Hospital. In the study, data were collected using the Patient Descriptive Information Form, Caregiver Descriptive Information Form, Supportive Care Needs Scale for Caregivers, Caregiver Satisfaction Assessment Index and Zarit Caregiver Burden Scale. Data were analyzed with the t-test, ANOVA test, Pearson correlation test. The total score of unmet supportive care needs of caregivers under the age of 65 was 104.48±20.52, and 100.96±19.12 for caregivers aged 65. The total score of the satisfaction index of caregivers under the age of 65 was 51.16±6.91, and the total score of the satisfaction index of caregivers aged 65 and over is 51.46±7.25. Caregivers in both age groups had similar levels of care satisfaction. In our study, the burden of caregivers under the age of 65 was 26.00±13.86, and that of caregivers aged 65 and over was 27.23±15.28. Care burden perception levels were found to be mild for both age groups. A statistically significant, inverse, moderate relationship was found between the supportive care needs of caregivers under the age of 65 and satisfaction. In addition, it was determined that there was a statistically significant, linear and strong relationship between the supportive care needs of caregivers under the age of 65 and the burden of caregiving, and a statistically significant, linear and moderate relationship between the supportive care needs and caregiving burden of individuals over the age of 65. In our study, supportive care needs, care satisfaction and care burden of caregivers under and over 65 years of age were found to be similar, but no significant difference was found in terms of age. According to the results of the study; in order to reduce the burden of care and to increase care satisfaction, it is recommended to do a routine assessment for caregivers and determine the support areas, needs of caregivers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectİç hastalıkları hemşireliğitr_TR
dc.subjectbakım verentr_TR
dc.subjectbakım yükütr_TR
dc.subjectbakım memnuniyeti,tr_TR
dc.subjectkansertr_TR
dc.subjectkarşılanmamış gereksinimtr_TR
dc.subjectyaşlı bireytr_TR
dc.subjectcancertr_TR
dc.subjectcaregivertr_TR
dc.subjectcare burdentr_TR
dc.subjectcare satisfactiontr_TR
dc.subjectunmet needtr_TR
dc.subjectolder adultstr_TR
dc.subject.lcshHemşireliktr_TR
dc.titleAyaktan Kemoterapi Alan Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Karşılanmayan Destekleyici Bakım Gereksinimleri, Bakım Memnuniyeti ve Bakım Yükünün 65 Yaş Altı ve Üzeri Gruplar Açısından Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma, ayaktan kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarına bakım veren 65 yaş altı ve üzeri bireylerin karşılanmayan destekleyici bakım gereksinimleri, bakım yükü ve bakım memnuniyetini belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi ayaktan kemoterapi ünitesine başvuran kanser tanısı ile izlenen ikinci ve üçüncü kür kemoterapi tedavisi alan 112 hastanın primer bakım verenleri alınmıştır. Araştırmada veriler, Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Veren Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Verenler İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği, Bakım Verenlerin Memnuniyeti Değerlendirme İndeksi ve Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi için t-testi, ANOVA ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 65 yaş altı bakım veren bireylerin karşılanmamış destekleyici bakım gereksinimleri toplam puanı 104,48±20,52, 65 yaş ve üzeri bakım veren bireylerin karşılanmamış destekleyici bakım gereksinimleri toplam puanı 100,96±19,12 bulunmuştur. Bakım Verenlerin Memnuniyeti Değerlendirme İndeksi toplam puanı 65 yaş altındaki bakım verenler için 51,16±6,91, 65 yaş ve üzeri bakım verenlerin ise 51,46±7,25 olup, her iki yaş grubundaki bakım verenlerin bakım memnuniyeti benzer düzeyde bulunmuştur. Araştırmamızda 65 yaş altı bakım verenlerin bakım yükünün 26,00±13,86, 65 yaş ve üzeri bakım verenlerin ise 27,23±15,28 olduğu saptanmış, her iki yaş grubundaki bakım verenlerin bakım yükü hafif düzey olarak değerlendirilmiştir. Altmış beş yaş altı bakım verenlerin destekleyici bakım gereksinimleri ile memnuniyet indeksi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı, ters yönlü, orta dereceli bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca 65 yaş altı bakım verenlerin destekleyici bakım gereksinimleri ile bakım verme yükü arasında istatistiksel olarak anlamlı, doğrusal ve güçlü bir ilişki, 65 yaş ve üzeri bireylerin destekleyici bakım gereksinimleri ile bakım verme yükü arasında ise istatistiksel olarak anlamlı, doğrusal ve orta dereceli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmamızda 65 yaş altı ve üzerindeki bakım veren bireylerin destekleyici bakım gereksinimleri, bakım memnuniyeti ve bakım yükü benzer düzeyde bulunup, yaş bağlamında anlamlı fark bulunmamıştır. Araştırma sonucuna göre; bakım yükünü azaltmak ve bakım memnuniyetini artırmak için bakım verenlerin değerlendirilmeleri, destek ihtiyacı olan konuların belirlenmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-08-22T11:34:15Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record