Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan, Şadantr_TR
dc.contributor.authorŞimşek, Telemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:40:31Z
dc.date.available2015-10-15T08:40:31Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2588
dc.description.abstractIn this work, high performance exchange-coupledmanganesebismuth manganeseboron (MnBi MnB) andironplatinum manganeseboron (FePt MnB) nanocomposite magnets wereproduced. Firstly, the functionality of the magnetically soft MnB phase was provedby density functional theory (DFT) calculations which predicts 1.915 μB magneticproperty per MnB unit that corresponds to 158 emu g at 0 K. MnxB100-x alloys werefabricated by arc melting technique. Structural analysis showed that startingmelting from Mn55B45 composition results single phase orthorombic MnB structure.Saturation magnetization, anisotropy constant and Curie temperature of MnB alloywere determined by magnetization measurements as 130 emu g, 517x103 erg gand 566 K, respectively. For exchange-coupling with a hard magnetic phase, bulkMnB alloy was milled for controlled durations. Results showed that 7 h of millingreduced the crystallite size to 11.6 nm and saturation magnetization to 85 emu g.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectRare-earth free magnetstr_TR
dc.titleDeğiş-Tokuş Etkileşimi Çiftlenimli Nanomıknatısların Manyetik Özelliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1907tr_TR
dc.contributor.departmentoldAğaçişleri Endüstri Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, değiş-tokuş etkileşim çiftlenimi özelliğinden faydalanarak, nadir yerelementi içermeyen manganbizmut manganbor (MnBi MnB) vedemirplatin manganbor (FePt MnB) nanokompozit mıknatısların üretilmesi, yapısalve manyetik özelliklerinin araştırılması amaçlandı. Bu amaca ulaşmak içinöncelikle, yoğunluk fonksiyonel teorisi (YFT) hesaplamaları sonucunda MnBalaşımının yumuşak manyetik faza, metalik özelliğe ve mutlak sıcaklıkta 158emu g a karşılık gelen 1,915 μB na sahip olduğu belirlendi. Ayrıca ark ergitmeyöntemi kullanılarak MnxB100-x alaşımları üretildi. Alaşımların yapısalkarakterizasyonlarından x=55 atomik yüzdesinden tek fazlı ve ortorombik sistemdekristalleşen MnB alaşımının başarı ile sentezlendiği belirlendi. Üretilen MnBalaşımının doyum mıknatıslanması 130 emu g, anizotropi sabiti 517x103 erg g veCurie sıcaklığı ise 566 K olarak belirlendi.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record