Show simple item record

dc.contributor.advisorUzun Avci, Emel
dc.contributor.authorŞimşek, Ilgım Çığıl
dc.date.accessioned2022-02-04T11:27:39Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25831
dc.description.abstractWith the narrative turn, it has gained great importance in social sciences to look at what is micro, what is ignored, what is pushed behind official history in order to understand the social life. Despite the declaration that grand narratives are dead, today heteronormativity still functions as a meta narrative. Individual coming out stories produced by modern homosexual identities are constructed and told as a counter story to this meta-narrative. The coming out stories told by lesbian and bisexual women provide a lot of data on the social world in which individuals live, the moments of interaction and the construction of identity. In this thesis, women's individual coming out stories are subjected to narrative analysis and the processes of establishing lesbian and bisexual identities are tried to be understood through these stories.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAçılmatr_TR
dc.subjectHikayetr_TR
dc.subjectAnlatıtr_TR
dc.subjectLezbiyentr_TR
dc.subjectBiseksüeltr_TR
dc.subjectLgbttr_TR
dc.titleLezbiyen ve Biseksüel Kadınların Açılma Hikayeleri Üzerine Bir Anlatı Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAnlatısal dönüşle birlikte toplumsal alanı anlamak için mikro olana, yok sayılana, resmi tarihin arkasına itilene bakmak sosyal bilimler alanında büyük önem kazanmıştır. Büyük anlatıların öldüğü ilanına rağmen günümüzde heteronormativite hala bir meta anlatı olarak işler. Modern eşcinsel kimliklerin ürettiği bireysel açılma hikayeleri bu meta anlatıya karşıt bir hikâye olarak kurulur ve anlatılır. Lezbiyen ve biseksüel kadınların anlattıkları açılma hikayeleri bireylerin içinde yaşadıkları toplumsal dünyaya, etkileşim anlarına ve kimliğin kurulumuna ilişkin pek çok veri sunar. Bu tezde kadınların bireysel açılma hikayeleri anlatı analizine tabii tutulmakta ve lezbiyen ve biseksüel kimliklerin kurulma süreçleri bu hikayeler aracılığıyla anlaşılmaya çalışılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-04T11:27:39Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record