Show simple item record

dc.contributor.advisorCanbolat, Ferhat
dc.contributor.authorErdoğan, Tuğrul
dc.date.accessioned2022-01-25T12:58:06Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-11
dc.identifier.citationERDOĞAN, Tuğrul. Elektronik Sözleşmelerin Kurulması ve Geçerlilik Şartları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25793
dc.description.abstractAs a result of developments in internet technology, tools such as telephone, fax, television and radio, which were previously used to establish contracts, have been replaced by tools such as website, e-mail and communication application. For this reason, both international organizations and countries make legal regulations on commercial activities carried out on the Internet in order to adapt to new situations and find solutions to problems that may arise, and to contribute to the development of activities and to establish trust in transactions. In the first part of the study; the definition of electronic contract, legal nature of electronic contracts, electronic contract types and forms of establishment of electronic contracts, as well as the regulations made for electronic contracts and the differences of electronic contracts from similar contracts will be presented. In the second part, the stages of establishment of the electronic contract and the conditions necessary for the electronic contract to be valid will be included. In the last part, regulations to protect consumers in terms of electronic contracts to which consumers are a party will be discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectElektronik sözleşmelertr_TR
dc.subjectİnternet sözleşmeleritr_TR
dc.subjectMesafeli sözleşmelertr_TR
dc.subjectElektronik ticarettr_TR
dc.subjectTüketicinin korunmasıtr_TR
dc.subjectElektronik imzatr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleElektronik Sözleşmelerin Kurulması ve Geçerlilik Şartlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnternet teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sonucunda, sözleşme kurmak için daha öncesinde kullanılmakta olan telefon, faks, televizyon, radyo gibi araçlar artık yerini web sitesi, e-posta ve iletişim uygulaması gibi araçlara bırakmıştır. Bu bakımdan ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlayıp çıkabilecek sorunlara çözüm bulmak ve gerçekleştirilen işlemlerde güven tesis edip faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hem uluslararası kuruluşlar hem de ülkeler internet ortamında gerçekleştirilen ticari faaliyetler konusunda hukuki düzenlemeler yapmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; elektronik sözleşmenin tanımı, hukuki niteliği, türleri ve kuruluş şekilleriyle birlikte elektronik sözleşmelere yönelik yapılan düzenlemeler ve elektronik sözleşmelerin benzer işlemlerden farkları ortaya koyulacaktır. İkinci bölümde, elektronik sözleşmenin kurulma aşamalarına ve elektronik sözleşmenin geçerli olabilmesi için gerekli olan şartlara yer verilecektir. Son bölümde ise, tüketicilerin tarafı olduğu elektronik sözleşmeler bakımından tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeler ele alınacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-01-25T12:58:06Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record