Show simple item record

dc.contributor.advisorKınacıoğlu, Mügetr_TR
dc.contributor.authorArı, Burçetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:37:03Z
dc.date.available2015-10-15T07:37:03Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2576
dc.description.abstractGlobalisation facilitated greater mobility of commercial services but also crime. The rise of new forms of threats and the blurring of internal and external security concepts compelthe modern state not only to cooperate internationally, but also to involve private sector for certain tasks in security sector. Border management concept has also changed –trade facilitation and security to be ensured at the same time in the framework of new notion of integrated border management. These transformations challenged the classical meaning of sovereigntyand led to changes in the understanding of the state. This phenomenon appears in different shapes depending on the motivating factors of a given state to survive efficiently. Part of the literature on privatisation of security covers military type of border protection at post-conflict states and post-authoritarian states. With respect to the transformation inthe developed countries, the handing over to the private sector is mainlylinked to the innovation and theincreasingneed to utilise the information technologies. Another important motivation valid also for developing states like Turkey is the compelling provisions of international regulations to improve the trade facilitation,while at the same time ensuring secure flow of goods and persons. In the new era of the borderless world, states have the means to grow stronger in combating the new security threats by making intelligent use of non-state actors, mainly the private companies. Regardless of the level of involvement of the private sector, it is still the states retaining the power to take policy decisions and holding the monopoly to regulate the security.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDevlettr_TR
dc.titleShifting Roles in Security Governance: The Case of Border Checks in Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/241tr_TR
dc.contributor.departmentoldUluslararası İlişkilertr_TR
dc.description.ozetKüreselleşme yalnızca ticari hizmetlerin değil, suçların da daha büyük çaptahareket etmesini kolaylaştırdı. Yeni tehdit formlarındaki artış ve iç ve dış güvenlik kavramlarının bulanıklaşması, modern devleti, uluslararası işbirliği yapmaya ve aynı zamada güvenlik alanındaki birtakım görevlerde özel sektörü devreye sokmaya zorlamıştır. Sınır yönetimi kavramı da değişime uğradı –yeni oluşan entegre sınr yönetimi fikri çerçevesinde, aynı anda hem ticaretin kolaylaştırılması hem de güvenliğin sağlanması gerekliliği oluştu. Bu dönüşümler klasik anlamda egemenliğe meydan okudu ve devlet anlayışında da değişimlere neden oldu.Bu olgu, devletlerinetkin varlıklarını korumak için motive eden etmenlere bağlı olarak farklı şekillerde belirmektedir. Güvenliğin özelleştirilmesi ile ilgili teorik yazının bir kısmı otoriter yönetimler sonrası devletler ve çatışmadan çıkmış devletlerde görülen askeri tipteki sınır koruma konularını ele almaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki dönüşümler sonucu özel sektöre görev devri yapılması ise, daha çok buluşlarla ve bilişim teknolojilerini kullanma konusunda artan ihtiyaçlarla bağlantılıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde görülen bir başka önemli motivasyon faktörü de, kişilerin ve malların güvenli dolaşımını sağlarken aynı zamanda ticaretin daha da kolaylaştırılmasını gerekli kılan uluslararası düzenlemelerin zorlayıcı hükümleridir. Bu yeni sınırsız dünya döneminde, devletlerin, başta özel şirketler olmak üzere devlet-dışı aktörlerden akıllıca faydalanarak yeni tür güvenlik tehditleri ile daha güçlü olarak mücadele etmek için araçları bulunmaktadır. Özel sektör ne boyutta dahil olursa olsun, güvenlik konusundaki politikkararları alma gücü veyasal düzenlemeleri yapma tekeli hala devletlerin elindedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record