Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Semih Sırrı
dc.contributor.authorAçıkgöz, Deniz
dc.date.accessioned2022-01-04T08:38:36Z
dc.date.issued2022-01-04
dc.date.submitted2021-12-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25721
dc.description.abstractIt is doubtless that, employees who learn the information and secrets about the company can create an unfair competitive act due to intensity of the relationship between company and themselves. In this respect, the concept of employee is broadly interpreted and the act of unfair competition examined, on the basis of duty of loyalty and the act of performing duties (job/business). Specially in choosing this concept considering the diversity of business relationships, efforts to include employee, apprentice, interns and dependent trade asistants have been effective. In the Turkish Commercial Code (numbered 6102), the provisions of unfair competition are regulated in Article 54 and in the following articles. Article 54 arranged as a general clouse and Article 55 arranged as an example of unfair competition. Article 55 of TCC includes six major unfair competition cases. These cases are, Advertisement and selling methods against the rule of good faith, To inducement breach or termination of contract, To benefit from the work product of another in an unauthorized way, To disclose production and business secrets illegally, To disregard the working requirements, To use general terms and conditions against good faith. By evaluating our thesis subject and scope of our study, we scrutinized in detail mostly the cases where the employees are perpetrators or indirectly contributed situations are; To inducement breach or termination of contract, To benefit from the work product of another in an unauthorized way, To disclose production and business secrets illegally and the general provision situations. Other unfair competition situations are briefly mentioned in terms of the scope of our study. Concepts such as the responsibility of the employer and the non-competition agreement regarding the actions of the employees that occur while the business relationship is continuing and the actions that occur after the business relationship terminated are also discussed. In the last part of our study, there are legal cases that can be filed and measures that can be requested.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTicaret hukukutr_TR
dc.subjectİş hukuku
dc.subjectİşletme çalışanı
dc.subjectHaksız rekabet
dc.subjectSadakat yükümlülüğü
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleİşletme Çalışanlarının Haksız Rekabet Eylemleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİşletmeler ile iş görme edimi yüklenen kişiler arasındaki ilişkinin yoğunluğu nedeni ile işletmeye ilişkin bilgileri ve sırları öğrenen çalışanların haksız rekabet eylemi oluşturabileceği kuşkusuzdur. Bu bakımdan işletme çalışanı kavramı, sadakat yükümlülüğü ve iş görme edimi temelinde geniş yorumlanarak haksız rekabet eylemleri incelenmiştir. Özellikle bu kavramın seçilmesinde iş ilişkilerinin çok çeşitliliği gözetilerek işçi, çırak, stajyer ve bağımlı tacir yardımcılarını kapsama gayreti etkili olmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda haksız rekabet hükümleri m. 54 ve devamında düzenlenmiştir. TTK m.54 genel hüküm niteliğinde olup m.55 ise haksız rekabet hallerini örnek niteliğinde düzenlemiştir. TTK’de sayılan haksız rekabet örnekleri temelde altı kategoride toplanmıştır. Bunlar: Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri, sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak, üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek, iş şartlarına uymamak, dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak şeklinde belirtilmiştir. Çalışmamızın konu ve kapsamı değerlendirilerek tez konumuzda işletme çalışanlarının fail olduğu veya araç olduğu haller daha çok sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak, üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek olduğundan bu haller ile genel hüküm kapsamında değerlendirilebilecek haller ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Diğer haksız rekabet hallerine çalışmanın kapsamı gözetilerek ve tekrara düşmemek adına yer verilmemiştir. İşletme çalışanlarının iş ilişkisi devam ederken meydana gelen eylemleri ile iş ilişkisi sona erdikten sonra meydana gelen eylemlerine yönelik adam çalıştıranın sorumluluğu, rekabet yasağı sözleşmesi gibi kavramlar da irdelenmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise açılabilecek hukuk davaları ile talep edilebilecek tedbirler yer almaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-01-04T08:38:36Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record