Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör, Erkan
dc.contributor.authorBekar, Pınar Alkım
dc.date.accessioned2021-12-27T11:12:30Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-12-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25706
dc.description.abstractBekar, Pınar Alkım. The Collective Buildings in the Scope of Condominium Law Numbered 634, PhD Thesis, Ankara, 2021. In this study, the collective buildings regulated between articles 66-74 of the Condominium Law numbered 634 were reviewed in all aspects. Within this scope, the concept of collective buildings that consist of the management of multiple buildings established or to be established in one or more zoning parcels, according to the approved layout plan in connection with common locations, facilities and areas has been emphasized. The concept of collective buildings and its elements, the establishment of collective buildings, their management, the boards involved in their management, the relationship between the boards, common areas and facilities, the procedures and principles in making board decisions, legal remedies against board decisions and their termination are the main subjects of our study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectToplu yapılartr_TR
dc.subjectKat mülkiyeti
dc.subjectYönetim
dc.subjectKurullar
dc.subjectKat Mülkiyeti Kanunu
dc.title634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu Kapsamında Toplu Yapılartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBekar, Pınar Alkım. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Toplu Yapılar, Doktora Tezi, Ankara, 2021. Çalışmamızda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 66-74’üncü maddeler arasında düzenlenen toplu yapılar tüm yönleri ile incelenmiştir. Bu kapsamda, bir veya birden fazla imar parseli üzerinde, onaylı yerleşim planına göre kurulan veya kurulacak olan birden çok yapının, ortak yer, tesis ve alanlar ile bağlantılı yönetiminden oluşan toplu yapılar kavramı üzerinde durulmuştur. Toplu yapılar kavramı ve unsurları, toplu yapıların kurulması, yönetimi, yönetiminde yer alan kurullar, kurullar arası ilişki, ortak yer ve tesisler, kurul kararları alınmasındaki usul ve esaslar, kurul kararlarına karşı kanun yolları ve sona erme çalışmamızın temel konularını oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2021-12-29T11:12:30Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record