Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorKarasu, Eren Çağdaş
dc.date.accessioned2021-07-06T10:41:40Z
dc.date.issued2021-07-05
dc.date.submitted2021-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25010
dc.description.abstractWhile transferring ones imagination to the work of art, the artist most of the time required the material that serves as the mediator of one’s art and the touch to it.The work of art is a tool in the artist's narrative, and the material serves as an aid in this narrative. The stages of the use of traditional materials and how their boundaries began to vanish were studied in this thesis. The artist has begun to take all types of materials that can communicate oneself narrative in line, who builds the form in such a way that any instrument, that is, the material, becomes into a message, to oneself and to one’s imagination. Humanity has developed materials and a range of purposes when interacting with one environment since the beginning of time. The fundamental basis of the thesis is the material, which is not considered separately from the human in artistic expression. This thesis investigated the material's transition from cave art, which is known as the first narrative in the past, to today's narrative. On the artifacts, the material's evolution process has been observed and evaluated.The thesis contained questions such as "what is a material?" and "what is a work of art?" and the solutions to these questions were questioned. It has been studied and evaluated when and how the material changed and evolved with what concepts throughout the history of art. With the development of technology, the artist, who was able to provide easier access to the history of humanity, to the history of art, in short, to his past, provided one’s with different opportunities to learn new things with archives that could be documented by breaking away from the traditional master-apprentice relationship.In addition, the artist desired to be free and create original works. New, distinctive expressions evolved, giving birth to opposing ideas, and perspectives on art and work shifted.When it comes to today's art, the variables that influence its evolution have been investigated, and this insight has been questioned through modern works of art. Today, we can focus on catching the different with all the opportunities that the person iv creates, and think about discovering what hasn't been done before, thanks to what we've learned in the past and what we've learned.In the thesis, all these processes are explained and examined through examples. In this framework, the topic's application studies were thought of and implemented in a way that avoided uniformity and differed from one another in terms of subject and material.Each work has its own personality, story, and issue. Both the intellectual concept and the resources used to represent the dream were changed in the narratives.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlternatif malzemetr_TR
dc.subjectÇağdaş sanattr_TR
dc.subjectSanat-malzeme ilişkisitr_TR
dc.subjectDüşsel anlatıtr_TR
dc.subjectAnlatım olanaklarıtr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleAlternatif Malzemenin Düşsel ve Görsel Dilitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSanatçı kişi, düşselini sanat eserine aktarmayı her zaman anlatısının aracısı olan malzemeye ve ona dokunuşa ihtiyaç duymuştur. Sanatçının anlatısında sanat eseri aracı olmakta, malzeme ise bu anlatıda yardımcı rol üstlenmektedir. Bu tezde, geleneksel malzeme kullanımının hangi aşamalardan geçtiği, sınırlarının nasıl yok olmaya başladığı incelenmiştir. Düşselini herhangi bir sınır olmaksızın malzeme ile bir ifadeye dönüştüren sanatçı, biçimi her türlü aracın yani malzemenin mesaja dönüştüğü şekilde oluşturan sanatçı olanakları doğrultusunda anlatısını ifade edebilecek her türlü malzemeyi kendine ve düşseline mal etmeye başlamıştır. İnsan var olduğu andan itibaren çevresi ile etkileşime geçerken malzemeyi ve kullanım çeşitliliklerini geliştirmiş ve değiştirmiştir. Sanatsal üretimde insandan ayrı düşünülmeyen malzeme bu bilgiler ışığında tezin ana dayanağını oluşturmaktadır. Geçmişte yapılan ilk anlatı olarak kabul edilen mağara sanatından günümüz güncel anlatısına kadar olan malzemenin değişim süreci bu tezde incelenmiştir. Malzemenin evrim süreci gözlemlenmiş olup eserler üzerinden incelenmeleri yapılmıştır. Malzeme nedir, sanat eseri nedir gibi sorulara yer verilmiş, bu soruların cevapları tezde sorgulanmıştır. Sanat tarihinde hangi noktalarda malzemenin hangi düşüncelerle değiştiği, evrildiği gözlemlenip analiz edilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlık tarihine, sanat tarihine kısaca geçmişine daha kolay ulaşım sağlayabilen sanatçı, geleneksel tarzda usta-çırak ve atölye ilişkisinden kopup belgelenebilen arşivlerle yeni şeyleri öğrenimine farklı imkanlar bularak sağlamıştır. Bununla birlikte sanatçı özgürleşip, özgün üretimler yaratabilme peşine düşmüştür. Yeni, önceden eşi veya benzeri olmayan anlatımlar doğmuş, karşıt düşüncelerini doğurmuş, sanata ve esere olan bakış genişlemiş ve değişim göstermeye başlamıştır. Günümüz sanatına gelindiğinde ise hangi etmenler sanatın değişimine etki etmektedir incelenip, güncel sanat eserleri üzerinden bu gözlem sorgulanmıştır. ii Günümüzde, geçmişten öğrendiklerimizle ve edinilmiş bilgilerimizle, sanatçının yararlandığı bütün imkanlarla anlatı, farklı olanı yakalamaya yönelmemizi daha önce yapılmamışı keşfetmeye yönelik düşünmemizi sağlamaktadır. Tezde bütün bu süreçler açıklanıp, örnekler üzerinden irdelenmiştir. Bu bağlamda konu ile ilgili yapılan uygulama çalışmaları tekdüzelik içermeyen, konu ve malzeme bakımından birbirinden farklılık gösterecek şekilde düşünülüp uygulanmıştır. Her bir çalışmanın ayrı düşünseli, ayrı hikayesi, ayrı bir meselesi vardır. Anlatılarda hem düşünsel fikir değişiklik gösterilirken hem de malzeme kullanımı düşseli en iyi ifade edecek şekilde seçilip uygulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-06T10:41:40Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record