Show simple item record

dc.contributor.advisorÇiçek Çınar, Betül
dc.contributor.authorAygün, Ahmet Abdurrahman
dc.date.accessioned2021-06-10T12:22:33Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24898
dc.description.abstractAygün, A.A. Assessment of Unilateral Cochlear Implant User Children with Video Head Impulse Test(VHIT), Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Audiology Program, Master Thesis, Ankara, 2021. The changes in the inner ear affect both the cochlea and the vestibule. It the literature that these effects are observed after cochlear implant (CI) surgery. Accordingly, the aim is to evaluate the effect of unilateral cochlear implant use on vestibulo-ocular reflex (VOR) in children aged 7-18 years. VHIT was used to evaluate VOR and the results of unilateral CI users were compared with individuals in the same age group. The study included 29 individuals aged 7-18 years, who have been using unilateral cochlear implants for at least 1 year, and 32 individuals in the same age range without hearing loss as the control group. The study group was evaluated in two different situations: cochlear implant sound processor on (CI-ON) and cochlear implant sound processor off (CI-OFF). The data obtained in the evaluations were compared between the implanted ear and the non-implanted ear between the CI-ON and CI-OFF states in the study group and between the study group and the non-user control group. When the CI-ON and CI-OFF status of the study group were compared, no significant difference was found (p> 0.05). Similarly, no significant difference was found between the implanted ear and the non-implanted ear (p> 0.05). Also, there was no significant difference in the comparisons between the study group and the control group (p> 0.05). The data obtained from our study showed that the use of cochlear implants in individuals aged 7-18 years did not cause a significant difference on VHIT results.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectkoklear implanttr_TR
dc.subjectvideo head impulse testtr_TR
dc.subjectvertigotr_TR
dc.subjectvestibülertr_TR
dc.titleUnilateral Koklear İmplant Kullanıcısı Çocukların Video Head İmpuls Test (VHIT) ile Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAygün, A. A. Unilateral Koklear İmplant Kullanıcısı Çocukların Video Head Impulse Test(VHIT) ile Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021. İç kulakta meydana gelen değişiklikler hem koklea hem de vestibülü etkilemektedir. Bu etkilerin koklear implant cerrahisi sonrasında da görüldüğü literatürde yer almaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, unilateral koklear implant kullanımının 7-18 yaş aralığındaki çocuklarda vestibülo-oküler refleks (VOR) üzerine etkisini değerlendirmektir. VOR’u değerlendirmek için VHIT kullanılmış ve tek taraflı koklear implant kullanıcıların sonuçları, aynı yaş grubundaki kontrol grubu bireylerle karşılaştırılmıştır. Çalışmaya en az bir senedir tek taraflı koklear implant kullanan 7-18 yaş arası 29 birey çalışma grubu olarak, işitme kaybı şikayeti olmayan aynı yaş aralığında 32 birey kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Çalışma grubuna koklear implant ses işlemcisi açık (Kİ-A), koklear implant ses işlemcisi kapalı (Kİ-K) olarak iki ayrı durumda değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde elde edilen veriler çalışma grubunda koklear implantlı kulak ile koklear implantsız kulak arasında Kİ-A ile Kİ-K durumları arasında ve çalışma grubu ile kullanmayan kontrol grubu arasında karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunu kendi içerisinde Kİ-A ve Kİ-K durumları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir (p> 0,05). Benzer olarak implantlı kulak ile implantsız kulak arasında da anlamlı farklılık elde edilmemiştir (p> 0,05) Ayrıca çalışma grubu ve kontrol grubu arasında yapılan karşılaştırmalarda anlamlı farklılık bulunmamıştır (p> 0,05). Çalışmamızdan elde edilen veriler 7-18 yaş arasındaki bireylerde koklear implant kullanımının VHIT sonuçları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığı gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.lift2021-12-10T12:22:33Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess