Show simple item record

dc.contributor.advisorUğurluğlu, Özgürtr_TR
dc.contributor.authorÜrek, Duygutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:32:01Z
dc.date.available2015-10-15T07:32:01Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2476
dc.description.abstractThis study aims to determine the leader-member exchange levels of health professions and their tendencies to exhibit organizational citizenship behaviors and reveal whether or not the above-mentioned levels vary by personal characteristics, organizational characteristics, and leader s characteristics and whether or not the employees assessments concerning leader-member exchange levels have any influence on their tendencies to exhibit organizational citizenship behaviors. To this end, questionnaire forms have been distributed to the health professions working at a public hospital and a private hospital in Ankara through face-to-face interview, and the data obtained from 423 health professions have been evaluated. The analysis results indicate that the health professions have a medium leader-member exchange level and a high level of tendency to exhibit organizational citizenship behaviors.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectLeader-member exchangetr_TR
dc.titleSağlık Kurumlarında Lider-Üye Etkileşim Düzeyi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1677tr_TR
dc.contributor.departmentoldSağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı; sağlık çalışanlarının lider-üye etkileşim düzeyleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme eğilimlerini belirleyerek bu düzeylerin bireysel, örgütsel ve lidere ilişkin özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğini ve çalışanların lider-üye etkileşim düzeyleri ile ilgili değerlendirmelerinin örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme eğilimleri üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Ankara da faaliyet gösteren bir kamu hastanesi ve bir özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla yüz yüze görüşülerek anket formu dağıtılmış ve toplam 423 sağlık çalışanından elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda; sağlık çalışanlarının lider-üye etkileşim düzeyi orta, örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme eğilimleri ise yüksek seviyede bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record