Show simple item record

dc.contributor.advisorBolatoğlu, Nasiptr_TR
dc.contributor.authorŞimşek, Türkertr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2389
dc.description.abstractThe analysis of business cycles in the economy has become more of an issue in creating effective economic policies and in evaluating correctly the developments experienced in the economy. That the cyclical fluctuations are events that are constantly observed in the market economies and the reason why these fluctuations occur, that schools of economics dissent about the issues of stimulation and dissemination mechanisms increase the interest in the subject. Although the discussions have been continuing for years, a consensus has not been reached yet. In this study, the purpose can be grouped under two headings in general. The first one is to reflect the thoughts of Orthodox and Heterodox Schools of Economics by handling cyclical fluctuations conceptually.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEconomic fluctuationstr_TR
dc.titleModern Konjonktür Teorileri Çerçevesinde Ekonomik Dalgalanmalar: Politik İstikrarın Etkileri Üzerine Panel Veri Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2015tr_TR
dc.contributor.departmentoldİktisattr_TR
dc.description.ozetEtkin iktisat politikalarının oluşturulmasında ve ekonomide yaşanılan gelişmelerin doğru bir şekilde değerlendirilmesinde ekonomideki konjonktürel dalgalanmaların analizi önem arzetmektedir. Konjonktürel dalgalanmaların piyasa ekonomilerinde sürekli olarak görülen bir olgu olması ve bu dalgalanmaların ortaya çıkış nedeni, özellikle de uyarım ve yayılma mekanizmaları konusunda iktisat okullarının fikir ayrılığına düşmesi konuya olan ilgiyi artırmaktadır. Tartışmalar uzun yıllardan beri devam etmesine rağmen henüz bir fikir birliği sağlanabilmiş değildir. Çalışmada amaç genel olarak iki başlık altında toplanabilir. Birincisi, konjonktürel dalgalanmaları kavramsal olarak ele alarak Ortodoks ve Heterodoks İktisat Okulları’nın düşüncelerini genel olarak yansıtmaktır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record