Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Bayramtr_TR
dc.contributor.authorYalçın Balçık, Pınartr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:24:24Z
dc.date.available2015-10-15T07:24:24Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2379
dc.description.abstractThe purpose of the study is to determine the cost effectiveness of the chemotherapy medications that contain gemcitabine and pemetrexed which are used in the first line treatment of advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Within the scope of the study, effectiveness and cost of platinum-based pemetrexed and platinum-based gemcitabine treatments as the first line treatment of advanced NSCLC was evaluated with the use of Markov model and from the perspective of the Social Security Institution. In Markov model, the transitions between the life-long health conditions of advanced NSCLC patients are simulated with the use of cycles of one month.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectCost effectiveness analysistr_TR
dc.titleTürkiye'de İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Pemetrexed ve Gemcitabine Tedavilerinin Maliyet Etkililik Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/328tr_TR
dc.contributor.departmentoldSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) birinci basamak tedavisinde kullanılan pemetrexed ve gemcitabine etken maddesini içeren kemoterapi ilaçlarının maliyet etkililiğini belirlemektir. Bu çalışmada Markov modeli kullanılarak ileri evre KHDAK nin birinci basamak tedavisinde platin bazlı pemetrexed ile platin bazlı gemcitabine tedavilerinin etkililiği ve maliyeti Sosyal Güvenlik Kurumu bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Markov modelde birer aylık döngüler kullanılarak, ileri evre KHDAK hastalarının yaşamı boyunca sağlık durumları arasında geçişler simule edilmektedir. Model, progresyonsuz durum, progresyon ve ölüm olmak üzere üç sağlık durumunu dikkate almaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record