Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Semih Sırrı
dc.contributor.authorAkay, Hatice Burcu
dc.date.accessioned2021-04-21T08:43:25Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23653
dc.descriptionTÜBİTAK BİDEB 2210-YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI kapsamında destek sağlamıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this work, prepared as a master's thesis, the issue regarding concerted action from anti-competitive behaviors that took place in the 4th article, of the Turkish Competition Act is examined. The purpose of this work is to reveal and evaluate the current developments regarding violations of the type of concerted actions that are open to change, and improvements in comparison to other anti-competitive behaviors. As a matter of fact, since competition law is a dynamic field and technology is developing at an unbelievable speed, also behaviors that can be accepted as concerted action are changed and diversified at the same speed. In this context, the definition of concerted practice, elements of which they consist, behaviors that can be regarded as concerted action, recent developments concerning proof issues and especially the applications of case laws developed in the light of Competition Authority decisions in Turkish law are examined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRekabet hukukutr_TR
dc.subjectPiyasa ekonomisitr_TR
dc.subjectUyumlu eylemtr_TR
dc.subjectİşbirliğitr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleRekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler ve Hukuki Sonuçlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yer alan rekabeti bozucu davranışlardan uyumlu eylem incelenmektedir. Çalışmamızın amacı, rekabeti bozucu diğer davranışlarla karşılaştırıldığında değişime ve gelişime açık olan uyumlu eylem türü ihlallere ilişkin güncel gelişmelerin ortaya koyulması ve değerlendirilmesidir. Nitekim rekabet hukukunun dinamik bir alan olması, teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesi, uyumlu eylem olarak kabul edilebilecek davranışları da aynı hızda değiştirmekte ve çeşitlendirmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda; uyumlu eylemin tanımı, unsurları, uyumlu eylem sayılabilecek davranışlar, ispat hususuna ilişkin son gelişmeler ve özellikle Rekabet Kurulu kararları ışığında gelişen içtihadi uygulama incelenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-04-21T08:43:25Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record