Show simple item record

dc.contributor.advisorCanbolat, Ferhat
dc.contributor.authorTopcuoğlu, Süleyman
dc.date.accessioned2021-02-09T08:36:38Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-26
dc.identifier.citationTOPCUOĞLU, Süleyman. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararların Tazmini, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23416
dc.description.abstractThe types of material damages that occur as a result of the violation of body integrity are stated in Article 54 of the Turkish Code of Obligations numbered 6098. The damages arising from the shaking of the economic future listed in the provision are also included in type of bodily harm. The damages arising from the shaking of the economic future have been discussed for many years in both the doctrine and judicial decisions, and a general framework has been drawn in terms of concept and scope. In this context, the losses arising from the shaking of the economic future; It is defined as future financial damages, regardless of the decrease or loss of the working power of the injured person. Separating the damages arising from the shaking of the economic future from other damages is extremely important in terms of completely eliminating the damage of the injured person. In this context, it is seen in practice that matters such as the occupations, personal characteristics and market conditions of the persons cause this damage to occur. In addition, liability should also be examined from the point of view of insurance law, especially in cases that may cause bodily harm, such as an increase in traffic accidents and damage caused as a result of professional activities. The aim of the study is to define the concept of collapse the economic future and to examine the compensation for this damages.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBeden bütünlüğütr_TR
dc.subjectBedensel zarar
dc.subjectEkonomik geleceğin sarsılması
dc.subjectMaddi zarar
dc.subjectSorumluluk
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleEkonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararların Tazminitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBeden bütünlüğünün ihlali neticesinde meydana gelen maddi zarar çeşitleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesinde ifade edilmiştir. Hüküm içerisinde sayılan ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar da bedensel zarar çeşidi olarak madde içerisinde yer almaktadır. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar, gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında uzun yıllar boyunca tartışılmış, kavram ve kapsam olarak genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar; zarar görenin çalışma gücünün azalması veya yitirilmesinden bağımsız olarak gelecekte meydana gelecek maddi zararlar olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararların diğer zararlardan ayrılması, zarar görenin zararının tam olarak giderilmesi bakımından son derece önemlidir. Bu kapsamda özellikle kişilerin meslekleri, kişisel özellikleri ve piyasa koşulları gibi hususların bu zararın meydana gelmesine sebep olduğu uygulamada görülmektedir. Ayrıca trafik kazalarında meydana gelen artış ve mesleki faaliyetler neticesinde meydana gelen zararlar gibi özellikle bedensel zarara sebep olabilecek durumlarda, sorumluluğun sigorta hukuku bakımından da incelenmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı ekonomik geleceğin sarsılması kavramının tanımlanması ve bundan kaynaklanan zararın tazmininin incelenmesidir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-09T08:36:38Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record