Show simple item record

dc.contributor.advisorBerki, Türev
dc.contributor.authorKaradeniz, İsmet
dc.date.accessioned2021-01-04T10:42:07Z
dc.date.issued2020-11-10
dc.date.submitted2020-10-23
dc.identifier.citationAkdil, S. (1987). Besteci Ahmed Adnan Saygun. T. Göğüş (Haz.). Ahmed Adnan Saygun Semineri Bildirileri: 7-8 Ocak 1987 (s. 25-27). İzmir: İzmir Filarmoni Derneği Yayınları. Aracı, E. (1999). The Life and Works of Ahmed Adnan Saygun. Doktora Tezi, The University of Edinburgh, Edinburgh. Aracı, E. (2001). Ahmed Adnan Saygun / Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Arda, F. (2012). A. A. Saygun - Concerto for Piano No. 1 - Deciso (1). Erişim: 19 Mayıs 2020, YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=w62XoRbdYjs Arda, F. (2014). A. Adnan Saygun - Piano Concerto No. 1 - 1st Movement - Ergican Saydam. Erişim: 19 Mayıs 2020, YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=T0kgj88tUD0 Bergomi, M. G. (2015). Dynamical and Topological Tools for (Modern) Music Analysis. Doktora Tezi, Université Pierre et Marie Curie, Paris. Blatter, A. (2007). Revisiting Music Theory: A Guide to the Practice. New York & London: Routledge. Dal, M. (2019). Ahmed Adnan Saygun - Piyano Konçertosu, No. 1 (Concerto for Piano, No. 1). Erişim: 19 Mayıs 2020, YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=uCKVqh5gJHk Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.a). Hüzzam Saz Semaisi. Erişim: 13 Ocak 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/eser_detay.asp?esid=34300&esera=Saz%20Semaisi Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.b). Döndün Mü Benden Yüzü Dönesi (Keskin Semahı). Erişim: 30 Nisan 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/thm/thm_eser_detay.asp?esid=2910&esera=D%D6ND%DCN%20M%DC%20BENDEN%20Y%DCZ%DC%20D%D6NES%DD Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.c). Karcığar Saz Semaisi. Erişim: 17 Mayıs 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/eser_detay.asp?esid=33186&esera=Saz%20Semaisi Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.d). Daldalan. Erişim: 16 Mayıs 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/thm/thm_eser_detay.asp?esid=2529&esera=DALDALAN%20DALDALAN%20DALDAN%20A%DEA%D0I Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.e). Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını. Erişim: 21 Mayıs 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/thm/thm_eser_detay.asp?esid=3928&esera=GEZSEM%20DE%20D%DCNYANIN%20D%D6RT%20BUCA%D0INI Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.f). Nikriz Peşrevi. Erişim: 29 Haziran 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/nota_inderme.asp?notaid=9401&mode=2&sessionid=184138448 Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.g). Gelmiş İken Bu Elleri Gezerim. Erişim: 30 Haziran 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/thm/thm_eser_detay.asp?esid=3868&esera=GELM%DD%DE%20%DDKEN%20BU%20ELLER%DD%20GEZER%DDM Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.h). Muhayyer Kürdî Saz Semaisi. Erişim: 25 Ağustos 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/eser_detay.asp?esid=26322&esera=Saz%20Semaisi Devlet Korosu Nota Arşivi. (t.y.ı). Muhayyer Kürdî Peşrev. Erişim: 25 Ağustos 2020, http://www.sanatmuziginotalari.com/eser_detay.asp?esid=26924&esera=Pe%FErev Duygulu, M. (2018). Türkiye’nin Halk Müziği Makamları. İstanbul: Pan Yayıncılık. Erdem, A. (2010). Ahmed Adnan Saygun’un Dört Piyano Yapıtına İlişkin Bir Aksak Tartı Analizi: Opus 38, 45, 47, 58. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Ersan, A. (1999). “Sarı Yazma”. Kırşehirli Çekiç Ali - Kızılırmak [CD]. İstanbul: Kalan. Güray, C. (2011). Bin Yılın Mirası / Makamı Var Eden Döngü Geleneği. İstanbul: Pan Yayıncılık. Güvenç, F. (Mart 1982). Adnan Saygun: “Yeni Hamle, Çoksesliliğe Geçmektir…”. Hürriyet-Gösteri, 2(16), 65-66. Karadeniz, İ. (2016). Bir Saygun İmzası: [3,5,3]. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Karadeniz, İ. ve Berki, T. (2016). Bir Saygun Prelüdüne Analitik Bakış. Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma e-Dergisi, (3), 74-85. Karadeniz, M. E. (t.y.). Türk Musikîsinin Nazariye ve Esasları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Kostka, S. ve Payne, D. (2008). Tonal Harmony. New York: McGraw-Hill. Kutluğ, Y. F. (2000). Türk Musikisinde Makamlar / İnceleme. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Manav, Ö. (2013). Ahmed Adnan Saygun. E. Işın (Ed.). Cumhuriyet: Yeni İnsan Yeni Hayat / Republic: New Individual New Life (s. 31-47). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Nâsır Abdülbâkî Dede. (2006). Tedkîk ü Tahkîk / İnceleme ve Gerçeği Araştırma (Y. Tura, Çev.). İstanbul: Pan Yayıncılık. Parlak, E. (2014). Bozlak: Anadolu’nun Gökkubbeye Salınan Çığlığı. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, (9), 60-72. Repertükül. (t.y.). Pencereye Çektim Perde. Erişim: 17 Mayıs 2020, https://www.repertukul.com/PENCEREYE-CEKTIM-PERDE-Asik-Kerem-4947 Saygun, A. A. (1957). Piyano Konçertosu, Nr. 1, Op. 34 (El yazması) Saygun, A. A. (1960). Suite, Op. 2, V. Tema con variazioni. Ankara: Devlet Konservatuvarı. (1932) Saygun, A. A. (1969a). Yunus Emre, Op. 26. New York: Southern Music Publishing. (1942) Saygun, A. A. (1969b). Twelve Preludes On Aksak Rhythms, Op. 45. New York: Southern Music Publishing. (1967) Saygun, A. A. (1969c). Ten Études On Aksak Rhythms, Op. 38. New York: Southern Music Publishing. (1964) Saygun, A. A. (1974). String Quartet No. 3, Op. 43. New York: Southern Music Publishing. (1966) Saygun, A. A. (1987). Piano Concerto No. 1, Op. 34 (piano reduction). New York: Peer Musikverlag. Saygun, A. A. (1990). Orkestra İçin Çeşitlemeler, Op. 72. Ankara: Meteksan Anonim Şirketi. (1986) Saygun, A. A. (1991). Yaylı Çalgılar Kuarteti, Nr. 4, Op. 77 (El Yazması). Saygun, A. A. (2000). Piyano Konçertosu, No. 1, Op. 34 [Bilkent Senfoni Orkestrası, Rodolfo Bonucci, Hande Dalkılıç]. Ahmed Adnan Saygun - Piyano Konçertosu No.1, Op.34; Viyolonsel Konçertosu, Op.74 [CD]. Ankara: BMP. (2000) Saygun, A. A. (2008a). Türk Musikisi (La Musique Turque). (İ. Gökçen, Çev.). Türk Musikisine Katkılar - Seçmeler/Külliyat (s. 147-186). Ankara: Ürün Yayınları. Saygun, A. A. (2008b). Piano Concerto No. 1, Op. 34 [Bilkent Symphony Orchestra, Howard Griffiths, Gülsin Onay]. Ahmed Adnan Saygun Piano Concertos 1 & 2 [CD]. Germany: CPO. (2006) Saygun, A. A. (2011). Piano Concerto No. 1 [Orchestre Colonne de Paris, Adnan Saygun, İdil Biret]. Idil Biret Archive Edition 11 - Adnan Saygun / Françaix / Alkan / Balakirev [CD]. Germany: IBA. (1958) Saygun, A. A. (t.y.). Atatürk ve Musıki. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları. Tanju, S. (2012). Adnan Saygun’larda Çay Sohbetleri. İstanbul: Pan Yayıncılık. Wilson, P. (1992). The Music of Béla Bartók. New Haven and London: Yale University Press.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23197
dc.description.abstractIt is clear that every composer, who aims to write new music through using a traditional component, will not authentically use the material and will involve various reflections, impressions, in other words, abstractions created by some methods. This occasion also applies to the music of Ahmed Adnan Saygun: His statements that he regards the makam as color in polyphony and uses them freely in the equal-tempered system constitute the background of the makam abstractions in Saygun’s music naturally. Which makams are used and abstracted in rather short extracts of Saygun? Are there any materials out of the makam domain included? This study, which analyzes the pitch organization of the first 37 and the last 17 measures of Saygun’s Piano Concerto No. 1 (Op. 34), I, seeks answers to these questions. In line with the analysis, the following two critical results have been reached, which we believe will shed light on Saygun’s approach in makam abstraction: • These two short extracts - whose performing durations do not even reach 1 minute and 30 seconds respectively - point to an extremely variegated theoretical background with the abstraction of seven separate makams and a style. • In our opinion, the fact that all four scales originating from Western music are included in the extracts is a clear proof of the composer’s identity as the “musical bridge between East and West.”tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSayguntr_TR
dc.subjectOp. 34tr_TR
dc.subjectSes organizasyonutr_TR
dc.subjectMakamtr_TR
dc.subjectSoyutlamatr_TR
dc.titleSaygun Müziğinde Makam Soyutlamaları: Piyano Konçertosu, OP. 34, Itr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGeleneksel bir malzemeden yararlanarak yeni müzik yazma gayesinde olan her bestecinin, söz konusu materyali otantik şekliyle kullanmayacağı, onun, birtakım yöntemlerle meydana getirdiği çeşitli yansımalarına, izlerine, bir başka deyişle soyutlamalarına yer vereceği açıktır. Bu durum, Ahmed Adnan Saygun’un müziği için de geçerlidir: Çokseslilikte makamları birer renk olarak gördüğü ve tampere sistem içinde serbestçe kullandığı yönündeki ifadeleri, doğal olarak Saygun müziğindeki makam soyutlamalarının art alanını teşkil etmektedir. Bu çerçevede, bestecinin Op. 34, 1 numaralı Piyano Konçertosu’nun birinci bölümünün ilk 37 ve son 17 ölçüsünü, ses organizasyonu bağlamında irdeleyen bu çalışma; oldukça kısa iki Saygun kesitinde “hangi makamların, nasıl soyutlandığı” ve “makam dışı ses malzemelerine yer verilip verilmediği” sorularına yanıt aramayı amaçlayan özgün bir analiz niteliği taşımaktadır. Gerçekleştirilen analiz doğrultusunda, Saygun’un makam soyutlama yaklaşımına ışık tutacağına inandığımız şu iki kritik sonuca ulaşılmıştır: • Seslendirme süreleri, sırasıyla 2 dakika ve 30 saniyeyi dahi bulmayan söz konusu iki kısa kesit; bünyesinde barındırdığı 7 farklı makam ve 1 tavır soyutlaması ile, son derecede zengin ve girift bir teorik art alana işaret etmektedir. • Kesitlerde, Batı müziği kökenli 4 diziye de yer verilmiş oluşu, kanımızca, bestecinin “Doğu-Batı arası müzik köprüsü” kimliğinin açık bir kanıtıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentMüzik Teorileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-01-04T10:42:08Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record