Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetinkaya, Fahriye Duygu
dc.contributor.authorTonyalı, Gülsena
dc.date.accessioned2020-11-18T06:25:07Z
dc.date.issued2020-09
dc.date.submitted2020-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23114
dc.description.abstractBone marrow adipose tissue (BMAT) has different properties than other adipose tissues. Recent studies have shown the effects of bone marrow adipose tissue on development / progression of acute myeloblastic leukemia (AML), and its contribution to bone metastases in different types of cancer. In this thesis study, characterization of mesenchymal stem cells (MSCs) obtained from fatty layer of bone (BMAT-MSC) of healthy donors and patients with Fanconi anemia (FA), who are known to be susceptible to leukemia was performed, their response to in-vitro adipogenic stimulation was assessed and compared with the results of bone marrow MSCs (BM-MSC) obtained from mononuclear cells by standard methods and with MSCs generated from subcutaneous fat tissue MSCs (SCF-MSC). In addition, the expressions of galectin-3, FABP4, Leptin-R, PDGFR-α, which are suggested to have a role in the interaction of leukemic cell with bone marrow microenvironment and in the pathogenesis of leukemia, were examined. MAT-MSCs, unlike other studies in the literature, obtained from the fatty layer of the BMAT-MSCs were shown to have differences in adipogenic gene expression profiles and response times to adipogenic stimulation when compared to those of BM-MSCs and SCF-MSCs. The adipogenic gene expression pattern of FA patients MSCs was also different compared to those from healthy donors suggesting that BM adipogenic dysregulation in FA patients. In co-culture experiments with AML (HL-60) cells, changes in surface molecule expressions were detected on MSCs. Further studies are required for confirmation of the preliminary results.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKök hücretr_TR
dc.subjectadiposittr_TR
dc.subjectkemik iliği yağ dokusutr_TR
dc.subjectlösemitr_TR
dc.subjectFankoni anemisitr_TR
dc.subject.lcshBiyokimya. Hücre biyolojisi. Hücre genetiğitr_TR
dc.titleKemik İliği Yağ Tabakasından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve Subkutan Yağ ve Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücreleri ile Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKemik iliği yağ dokusu (KİY) diğer adipoz dokulardan farklı özelliklere sahiptir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kemik iliği yağ dokusunun akut myeloblastik lösemi (AML) gelişimi/progresyonu üzerine etkileri gösterilmiş, farklı tip kanserlerde de kemik metastazlarına katkıları bildirilmiştir. Bu tez çalışmasında, sağlıklı donörlerin ve lösemiye yatkınlık oluşturduğu bilinen Fankoni anemili hastaların KİY tabakasından elde edilen mezenkimal kök hücrelerin (MKH) karakterizasyonu yapılmış, in vitro adipojenik uyarıya cevapları incelenmiş ve standart yöntemle Kİ mononükleer hücrelerinden elde edilen Kİ-MKH’ler ve subkutan yağ dokusundan (SKY) geliştirilen MKH’ler ile karşılaştırılmıştır. Bunun yanında, lösemik hücre ile Kİ mikroçevre etkileşiminde ve lösemi patogenezinde rolü olabileceği ileri sürülen moleküllerden galektin-3, FABP-4, Leptin-R, PDGFR-α ifadeleri de incelenmiştir. Literatürde KİY dokusu ile yapılan çalışmalardan farklı yöntemle KİY tabakasının kültürü ile elde edilen MKH’lerin, Kİ-MKH ve SKY-MKH’lerinden farklı özelliklere sahip olduğu, adipojenik gen ifadeleri ve cevap oluşma sürelerinde farklılıklar bulunduğu, adipojenik uyarım altında moleküler değişimlerin farklılık gösterdiği, FA hastası MKH’lerinin adiposit farklılaşma cevaplarının da sağlıklı Kİ-MKH ve KİY-MKH’lerinden farklılık gösterdiği saptanmış, bu durumun FA hastalarında Kİ’de adipojenik disregülasyonuna işaret edebileceği düşünülmüştür. Ayrıca AML (HL-60) hücreleri ile ko-kültür ortamında meydana gelen fenotipik değişiklikler araştırılmış, ön veriler elde edilmiş, ileri araştırmaların yapılması hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKök Hücre Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-05-23T06:25:07Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record