Show simple item record

dc.contributor.advisorOk, Ali Özgün
dc.contributor.authorBaş, Sıla
dc.date.accessioned2020-10-26T12:41:33Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-04-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23058
dc.description.abstractImages acquired from airborne oblique sensors and from Unmanned Aerial Vehicles (UAV) are widely used. On one hand, oblique imaging allows better visualization of side views of objects in three dimensional spaces. On the other hand, UAV imaging closes the gap between aerial and terrestrial photogrammetry. Therefore, combining airborne oblique and UAV images with a precise feature matching strategy can provide reliable information that can be useful for applications such as dense point cloud extraction for 3D city modeling, visualization, textured 3D city models, and so forth. In this study, a novel framework for the point-based feature matching of the airborne oblique and UAV imagery is presented. The proposed framework makes use of the powerful A-KAZE descriptor for feature extraction in both oblique and UAV images. Feature extraction with an iterative scheme is developed to construct tentative matches as many as possible. During the iterations, Brute Force matching is utilized for the initial matching of the corresponding features and left-right consistency check together with Lowe’s nearest-next distance ratio test are forced to filtering erroneous matches. In order to extract putative matches from the tentative matches, three different strategies are implemented. Each strategy employed outlines a different robust method for the selection of matching points along with the epipolar constraint enforced between the two datasets. The developed framework is tested for image pairs acquired over the DortmundCentre, Germany, from the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) image orientation benchmark dataset. The proposed framework yields successful results in terms of matching precision and provides a nice balance between the true-positive and false-positive matches. Besides, the results of the proposed framework for two different test pairs outperformed the results of the previously developed approaches in the literature.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPoint-based feature matchingtr_TR
dc.subjectFeature detectiontr_TR
dc.subjectAirborne oblique imagetr_TR
dc.subjectUAV imagetr_TR
dc.subjectA-KAZE descriptortr_TR
dc.subjectISPRS image orientation benchmarktr_TR
dc.subject.lcshGeomatik mühendisliğitr_TR
dc.titlePoint-Based Matching of Oblique Images Acquired from Airplane and UAV Platformstr_TR
dc.title.alternativeUçak ve İHA Platformlarından Elde Edilen Eğik Görüntülerin Nokta Tabanlı Eşleştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEğik hava algılayıcılarından ve İnsansız Hava Araçları’ndan (İHA) alınan görüntüler yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğik görüntüleme, üç boyutlu uzaydaki nesnelerin yanal görünümlerinin daha iyi görselleştirilmesini sağlar. Öte yandan İHA ile görüntüleme, hava ve yersel fotogrametri arasındaki boşluğu doldurur. Bu yüzden, eğik hava görüntüleri ve İHA görüntülerinin hassas özellik eşlemesinde birlikte kullanılması 3 boyutlu şehir modelleri için yoğun nokta çıkarımı, görselleştirme, 3 boyutlu şehir modellerine doku giydirilmesi vb. gibi uygulamalarda faydalı olabilecek güvenilir bilgiyi sağlayabilir. Bu çalışmada eğik hava ve İHA görüntülerinin nokta-tabanlı özellik eşlemesi için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Önerilen yaklaşım, hem eğik hem de İHA görüntülerinde özellik çıkarımı için güçlü A-KAZE tanımlayıcısını kullanmaktadır. Mümkün olduğunca fazla sayıda potansiyel eşleme oluşturmak için yinelemeli bir şekilde özellik çıkarımı geliştirilmiştir. Yinelemeler sırasında karşılık gelen özelliklerin eşlenmesi için Brute Force, sol-sağ tutarlılık kontrolü ve hatalı eşlemelerin filtrelenmesi içinse Lowe’nin en yakının bir sonraki en yakına mesafe oranı testi kullanılmıştır. Potansiyel eşlemelerden başarılı eşlemelerin elde edilmesi için 3 farklı strateji uygulanmıştır. Uygulanan her strateji, iki veri seti arasında uygulanan epipolar kısıtı ile birlikte eşleme noktalarının seçimi için sağlam birer yöntem sunmaktadır. Geliştirilen yaklaşım, Almanya Dortmund merkezi üzerinde çekilen ve Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) görüntü yöneltme değerlendirmesi çerçevesinde sağlanan görüntü çiftleri üzerinde test edilmiştir. Geliştirilen yaklaşım eşleme hassasiyeti açısından başarılı sonuçlar verirken doğru-pozitif ve yanlış-pozitif eşlemeler arasında güzel bir denge sağlamaktadır. Ayrıca, önerilen yaklaşımın iki farklı test çifti üzerindeki sonuçları daha önce literatürde geliştirilen yaklaşımların sonuçlarından daha iyi olarak bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGeomatik Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-26T12:41:33Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess