Show simple item record

dc.contributor.advisorZeybek, Naciye Dilara
dc.contributor.advisorJakobsen, Tambudzai Kanhema
dc.contributor.authorBaysal, Eylem
dc.date.accessioned2020-09-22T11:36:12Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-03
dc.identifier.citationBaysal E., The Effect of Melatonin on Hippo Signaling Pathway in Dental Pulp Stem Cells, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Stem Cell Program Master Thesis, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22811
dc.description.abstractDental pulp stem cells (DPSCs) are heterogeneous multipotent adult stem cells with high capacity to differentiate to both neuronal and non-neuronal cell lineage. Hippo pathway regulates diverse cellular processes, including cell survival, proliferation, differentiation, and organ size. Yes-associated protein (YAP) is an important downstream effector of the Hippo signaling pathway involved in neuronal differentiation of neural progenitor cells. Melatonin has a regulatory role for the differentiation of neuronal lineage. Therefore, melatonin may have modulatory role in neurogenic differentiation by interacting with Hippo signaling pathway. In regard with this, DPSCs were incubated with growth and dopaminergic neuronal differentiation medium with or without melatonin (10 µM) for 21 days. The morphological changes were followed by phase contrast microscopy and differentiation of DPSCs was evaluated by immunofluorescence labelling with Neun, GFAP, TH and DMP1. Furthermore, we evaluated the presence of neural progenitor cells by nestin immunoreactivity. Hippo signaling pathway was investigated by evaluating the immunoreactivity of YAP and p-YAPY357. Our results were also supported by western-blot analysis and SOX2, PCNA and caspase-3 were also evaluated. The positive immunoreactivity for Neun, TH and negative immunoreactivity for GFAP showed the successful differentiation of DPSCs to neurons, not glial cells. Melatonin (10µM) addition to dopaminergic media induced TH and decreased significantly nestin expression. The expressions of PCNA and caspase-3 were also decreased significantly with melatonin addition into growth media. Melatonin treatment induced phosphorylation of YAPY357 and reduced YAP expression. In conclusion, melatonin has potential to induce the neuronal differentiation and reduce proliferation of DPSC by increasing phosphorylation of YAPY357 and eliminating the activity of YAP, which indicates the active state of Hippo signaling pathway.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDental pulp stem cellstr_TR
dc.subjectMelatonintr_TR
dc.subjectNeurogenesistr_TR
dc.subjectHippo signaling pathwaytr_TR
dc.subjectPhosphorylation of YAPtr_TR
dc.subject.lcshQ- Bilimtr_TR
dc.titleThe Effect of Melatonın on Hıppo Sıgnallıng Pathway in Dental Pulp Stem Cellstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDental pulpa kök hücreleri (DPKH), nöronal ve nöronal olmayan hücre tiplerine dönüşebilen heterojen multipotent özellikte yetişkin kök hücrelerdir. Hippo sinyal yolağı, hücre canlılığı, çoğalması, farklılaşması ve organ büyüklüğü gibi çeşitli hücresel süreçlerin düzenlenmesinde görev almaktadır. Hippo sinyal yolunun önemli bir bileşeni olan Yes-ilişkili protein (YAP), nöral progenitör hücrelerin nöronal farklılaşmasında rol oynamaktadır. Melatonin hormonunun nöronal yönde farklılaşma üzerinde düzenleyici bir görevi bulunmaktadır. Bu nedenle, melatoninin Hippo sinyal yolu ile etkileşerek nörojenik farklılaşmada düzenleyici bir role sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, DPKH'ler melatoninli (10 µM) ve melatoninsiz olmak üzere büyüme besiyeri, dopaminerjik nöronal farklılaşma besiyeri kullanılarak 21 gün boyunca kültüre edildi. Morfolojik değişikler faz-kontrast mikroskobu altında günlük olarak incelendi. DPKH’lerinin farklılaşması Neun, GFAP, tirozin hidroksilaz ve DMP1 immünoreaktiviteleri ile değerlendirildi. Nestin immünoreaktivitesi ile nöral progenitör hücrelerin varlığı, YAP ve p-YAPY357 immünoreaktivitesi ile Hippo sinyal yolağı araştırıldı. SOX2, PCNA ve kaspaz-3 ekspresyonları ek olarak değerlendirilerek, sonuçlarımız western-blot analizleri ile desteklendi. DPKH’lerinin glial hücreler yerine nöronlara başarılı bir şekilde farklılaştığı Neun, TH pozitif immünoreaktivitesiyle ve GFAP negatif immünoreaktivitesiyle gösterildi. Dopaminerjik nöronal farklılaşma besiyeri içerisine melatonin (10 µM) eklenmesiyle, TH ekspresyonu önemli ölçüde artarken, nestin ekspresyonu istatiksel olarak anlamlı olarak azalmıştır. Büyüme besiyeri içerisine melatonin eklenmesiyle, PCNA ve kaspaz-3 ekpresyonları önemli ölçüde azalmıştır. Melatonin ile DPKH’lerin kültüre edilmesi sonrası, p-YAPY357 fosforilasyonunu indüklenirken, YAP ekspresyonu azalmıştır. Sonuç olarak, melatonin Hippo sinyal yolağını aktive ederek, p-YAPY357 fosforilasyonunun artmasını ve YAP aktivitesinin azalmasını sağlayarak DPKH'lerinin çoğalmasını azaltıp nöronal yönde farklılaşmayı indükleme potansiyeline sahiptir.tr_TR
dc.contributor.departmentKök Hücre Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-03-27T11:36:12Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record