Show simple item record

dc.contributor.advisorErgül, Gül
dc.contributor.authorTuğrul, Özgür
dc.date.accessioned2020-09-21T08:18:29Z
dc.date.issued2001
dc.date.submitted2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22809
dc.description.abstractPosterior distributions obtained by Bayesian approach usually have high dimensions when the models are rather complicated. Therefore, to reach the marjinal distributions from the models is analitically intractable. The aim of the study is to introduce the newest Bayesian practical techniques for the complicated models and to investigate Bayesian graphical model and Gibbs Sampling which is a Markov Chain Monte Carlo method together. BUGS package is used to show how the complicated models are solved iteratively. To understand the conditional structure of the models is very crucial for analysing the complicated models. Graphical models can be used to have a visual information of the structure of these models. Conditional independence allows us to factorize the joint distributions. Samples can be drawn iteratively from the marjinal distributions of the model parameters by Markov Chain Monte Carlo techniques. Then statistical inference can be make easier for the marjinal distiributions. Three different models are investigated in the study. BUGS package is used to have the visual representations of the three models. Gibbs samplings is applied for these models to obtain the marjinal distributions of the model parameters. The result obtained from Gibbs samplings are compared with the classical results in the multiple regression model. The changes in the number of iterations, initial values and the prior distributions of the models parameters are investigated. When the number of the iteration increases, the results are very close to true values. It is also seen in the study that the initial values are not so important if the number of iterations is high.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectBayesian graphical modelstr_TR
dc.subjectBayesci grafik modellertr_TR
dc.subject.lcshMatematiktr_TR
dc.titleBayesci grafik modelleritr_TR
dc.title.alternativeBayesian graphical modelstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKarmaşık modellerin analizinde elde edilen sonsal dağılımlar çok boyutlu olduğundan, analitik yollar marjinal dağılımlara ulaşmada çoğu kez uygun olmamaktadır. Analitik çözümlerin uygun olmadığı durumlarda iteratif yöntemler kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, karmaşık modellerin analizinde son yıllarda ele alınan Bayesci pratik çözümlerin tanıtılması; Bayesci Grafiksel Modeller ile Gibbs örneklemesi'ne dayalı Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) yöntemlerinin incelenmesi ve BUGS (Bayesian Inference Using Gibbs Sampling) yazılımı ile karmaşık modellerin iteratif yöntemlerle nasıl çözümlenebildiğinin gösterilmesidir. incelenen modellerdeki parametreler arasındaki bağımlılık yapısının anlaşılması, karmaşık modellerin çözümlenmesinde hayatı bir önem taşımaktadır. Grafik modeller ile deşifre edilen bu yapı, koşullu bağımsızlık ilkesine dayalı bir bakış açısıyla, bileşik dağılımların çarpımsal olarak ifade edilmesine olanak sağlamakta ve böylece hesaplamalarda büyük kolaylıklar elde edilebilmektedir. Markov Zinciri simülasyon teknikleri ile marjinal sonsal dağılımlardan ömeklemler iteratif olarak elde edilebilmekte ve böylece marjinal dağılımlara ilişkin çıkarsamalar yapılabilmektedir. Çalışmada BUGS programı kullanılarak ele alınan üç farklı model için grafiksel sunumlar elde edilmiş ve modeller Gibbs örneklemesi kullanılarak işletilmiştir. Model parametreleri için marjinal sonsal dağılımlar elde edilmiştir. Klasik tahminlerle Gibbs örneklemesinden elde edilen tahminler, çoklu doğrusal bir regresyon modeli üzerinde incelenmiştir, iterasyon sayıları, başlangıç değerleri ve parametrelerin önsel dağılımları üzerindeki değişimlerin model sonuçları üzerindeki etkileri incelenmiştir. İterasyon sayısı arttıkça modelden elde edilen sonuçların asimtotik olarak gerçek sonuçlara yaklaştığı ve yine başlangıç değerlerinin sonuçlar üzerinde çok etkili olmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-21T08:18:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess