Show simple item record

dc.contributor.advisorFırat, Tezertr_TR
dc.contributor.authorÇitoğlu, Senemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:57:42Z
dc.date.available2015-10-15T06:57:42Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2250
dc.description.abstractIn this thesis, NiPd nanoalloys having two different compositions were synthesized using magnetic fluid hyperthermia which is a promising approach for cancer therapy. Structural and magnetic properties of these alloys synthesized via polyol process were determined by using X-Ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscope-energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS), vibrating sample magnetometer (VSM). Magneto-thermal properties of the alloys were investigated by using homemade induction heating system controlled by computer. As a result of the analysis, it is determined that the synthesized samples are in alloy constitution and they have a composition close to the target composition. From the obtained diffraction patterns it was calculated that the average particle size of Ni30Pd70 alloy is 3.48 ± 0,04 nm and Ni30Pd70 is 2,47±0,11 nm. It was understood from the TEM analysis that the particles of two alloys were nearly spherical shape and some of them were aglomerated. It was determined from the magnetization versus magnetic field measurements that both two alloys had superparamagnetic behaviour along with ferromagnetic behaviour at room temperature. The magnetization versus temperature measurements showed that the blocking temperature of Ni30Pd70 alloy was smaller than 10 K and the other?s was 155 K, both two alloys have wide range of particle size distribution. The heat-generation abilities of the alloys (SAR values) were investigated under the AC applied magnetic field to the range of 8,7-23,7 kA/m with magneto-thermal experiments. It was observed that the SAR values changed within the range of 0,2 W.g-1 to 7,6 W.g-1.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNiPdtr_TR
dc.titleNipd Nanoalaşımlarının Sentezi ve Magneto-Isıl Özellikleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/202tr_TR
dc.contributor.departmentoldNanoteknoloji ve Nanotıptr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, kanser tedavisi için umut vaat eden magnetik nanoakışkan hipertermi yönteminde kullanılmak üzere iki farklı kompozisyonda NiPd magnetik nanoalaşımı sentezlendi. Polyol yöntemiyle sentezlenen bu alaşımların yapısal ve magnetik özellikleri X-ışını toz kırınımmetresi (XRD), geçirimli elektron mikroskobu (TEM), taramalı elektron mikroskobu-enerji dağıtıcı X-ışını spektroskobisi (SEM-EDS), titreşimli örnek magnetometresi ile belirlendi. Magneto-ısıl özellikler ev yapımı bilgisayar denetimli indüksiyon ısıtma sistemi ile belirlendi. Yapılan analizlerin sonucunda sentezlenen örneklerin alaşım yapıda oldukları ve hedeflenen kompozisyonlara yakın kompozisyonlara sahip oldukları belirlendi. Elde edilen kırınım desenlerinden Ni30Pd70 alaşımı ortalama parçacık boyutunun 3.48±0,04 nm, Ni50Pd50 alaşımı ortalama parçacık boyutunun 2,47±0,11 nm olduğu belirlendi. TEM analizlerinden parçacıkların hemen hemen küresel şekle sahip oldukları ve bazılarının topaklandıkları saptandı. Magnetizasyonun magnetik alana bağlı yapılan ölçümlerinden, her iki örneğin de oda sıcaklığında süperparamagnetik davranışla birlikte ferromagnetik davranışa sahip olduğu belirlendi. Magnetizasyonun sıcaklığa bağlı değişimi, Ni30Pd70 alaşımının bloklanma sıcaklığının 10 K'den küçük olduğunu ve Ni50Pd50 alaşımının bloklanma sıcaklığının 155 K olduğunu, her iki alaşımın da geniş parçacık boyut dağılımına sahip olduğunu gösterdi. Magneto-ısıl deneyleri ile 8,7-23.7 kA/m aralığında uygulanan aa magnetik alanda öz-güç soğurma hızları (SAR) saptandı. SAR değerlerinin 0,2-7,6 W.g-1 aralığında değiştiği gözlendi.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record