Show simple item record

dc.contributor.advisorDalgıç, Başak
dc.contributor.authorGümüşsoy, Muzaffer Emre Kaan
dc.date.accessioned2020-07-21T11:17:54Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22444
dc.description.abstractAfter global financial crisis in 2008, new discussions raised in the monetary transmission mechanism literature. In this sense, in end-2010, the Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) has adopted unconventional approach where multiple interest rates would be used to conduct a more effective monetary policy. This study assesses how policy-induced changes in interbank money market rates affect commercial banks' interest rates for consumer, vehicle, housing and commercial loans in Turkey over the period of 2011M1-2019M7. To do so, asymmetric threshold cointegration approach by Enders and Siklos (2001) is employed, where threshold autoregressive (TAR) and momentum threshold autoregressive models (MTAR) is used to capture the asymmetric adjustment behaviour of the loan rates. Empirical results show that complete pass-through exists only in consumer and vehicle loan rates while incomplete pass-through exists in housing and commercial loan rates. The asymmetric adjustment behaviour appears to vary across loan types and different model specifications. Specifically, the asymmetric adjustment in housing loan rates in the form of downward rigidities implies that housing loan rates respond faster to increases in interbank money market interest rates. Within this context, our findings suggest that several steps to intensify the competition in banking sector could provide complete and symmetric pass-through processes, which will eventually strengthen the efficiency of monetary transmission mechanism. Keywords: Interest Rate Pass-Through, Loan interest rates, Asymmetric Threshold Cointegrationtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectInterest rate pass throughtr_TR
dc.subjectLoan interest ratestr_TR
dc.subjectAsymmetric threshold cointegrationtr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleA Threshold Cointegration Analysis of Turkish Loan Ratestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet2008'deki küresel finans krizinden sonra parasal aktarım mekanizması literatüründe yeni tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 2010 yılı sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) etkili bir para politikası yönetmek için çoklu faiz oranlarının kullanılacağı geleneksel olmayan bir yaklaşım uygulamıştır. Bu çalışma ise Türkiye'de 2011A1-2019M7 dönemi için para politikası tarafından uyarılmış bankalararası para piyasası faiz oranı değişikliklerinin ticari bankaların tüketici, taşıt, konut ve ticari kredi faiz oranlarını nasıl etkilediğini değerlendirmektedir. Bunun için, kredi faiz oranlarındaki asimetrik uyarlama davranışını yakalamak amacıyla eşik değerli otoregresif ve momentum eşik değerli otoregresif modellerinin kullanıldığı Enders ve Siklos (2001) tarafından geliştirilen asimetrik eşik değerli eşbütünleşim yaklaşımı kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar tüketici ve taşıt kredi faiz oranlarında tam geçişkenlik olduğunu gösterirken, konut ve ticari kredilerde eksik geçişkenlik olduğunu göstermiştir. Asimetrik uyarlama davranışı farklı kredi faiz oranlarına ve model tanımlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Özellikle, konut kredisi faiz oranlarındaki aşağı yönlü katılık formunda görülen asimetrik uyarlama, konut kredisi faiz oranlarının bankalararası para piyasası faiz oranlarındaki artışlara daha hızlı tepki verdiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın bulgularına göre bankacılık sektöründe rekabeti yoğunlaştırıcı adımların parasal aktarım mekanizmasının verimliliğini güçlendirecek olan tam ve simetrik faiz geçişkenliğini sağlayabileceği anlaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-23T11:17:54Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess