Show simple item record

dc.contributor.advisorAkalan, Evrimtr_TR
dc.contributor.authorKoçak, Gözdetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:55:15Z
dc.date.available2015-10-15T06:55:15Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2216
dc.description.abstractThe commutative theory of Dedekind domains is well developed in literature and much isknown about the arithmetic of ideals and also the structure of modules over a Dedekinddomain. There have been many studies on the generalization of the commutative idea ofa Dedekind domain to noncommutative rings. The aim of this thesis is to investigate theclass of rings which arose from this idea of generalization namely; Dedekind prime rings,Asano right orders, hereditary rings and G-Dedekind prime rings and to investigate thelocalization problem on the ring of Asano right orders.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDedekind prime ringtr_TR
dc.titleDedekind Asal Halkalar ve Genelleştirmeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1951tr_TR
dc.contributor.departmentoldMatematiktr_TR
dc.description.ozetLiteratürde Dedekind tamlı_x0019_k bölgelerinin değişmeli halkalar için oldukça iyi geliştirilmiş bir teorisi olması_x0019_nı_x0019_n yanı_x0019_nda, ideallerin aritmetiği ve Dedekind tamlı_x0019_k bölgeleri üzerindekimodüllerin yapı_x0019_s_x0019_ı hakkı_x0019_nda da pek çok şey bilinmektedir. Geçen yüzyı_x0019_lı_x0019_n ortaları_x0019_ndan itibaren değişmeli halkaları_x0019_n Dedekind tamlı_x0019_k bölgesi düşüncesinin değişmeli olmayan halkalara genelleştirilmesi konusu üzerinde sıklıkla çalışılmıştı_x0019_r. Bu tezin amacı_x0019_, değişmeli olmayan halkalarda bu genellemenin doğurduğu Dedekind asal halkalar, Asano sağ düzen halkalar_x0019_ı, kalı_x0019_tsal halkalar ve G-Dedekind asal halka sınıfları ile Asano sağ düzen halkalarda yerelleştirme probleminin incelenmesidir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record