Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Hasan
dc.contributor.authorTunçgöl, Zeynep Şule
dc.date.accessioned2020-01-30T10:54:16Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-12-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21959
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the relationship between body and self and examine them in the art of painting and to show that these concepts can be expressed in pictorial ways. The research was created within the scope of painting. The research was conducted in two branches: observation and application. In the scope of related fields, resource analysis, data collection and evaluation have been made and studies on the same and similar subjects have been analyzed and analyzed. Painting studies related to the subject have been made. The research has shown that these concepts will also be expressed in pictorial ways by analyzing the relationship between body and self. The content was enriched with the study of relevant studies and encouraged the development of different perspectives.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectDeri
dc.subjectBenlik
dc.subjectSanat
dc.subjectResim
dc.titleBeden ve Benlik İlişkisi Üzerine Resimsel Çözümlemelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, beden ve benliğin birbiri ile olan ilişkisini inceleyip, resim sanatında incelemek ve bu kavramların resimsel yollarla da ifade edebileceğini göstermektir. Araştırma resim sanatı kapsamında oluşturulmuştur. Araştırma, gözlem ve uygulama olmak üzere iki kolda yürütülmüştür. İlgili alanlar kapsamında kaynak incelemesi, veri toplama ve değerlendirmesi yapılmış, aynı ve benzer konularda yapılan çalışmalar incelenip çözümlenmiştir. Konu ile alakalı resim çalışmaları yapılmıştır. Araştırma, beden ve benlik ilişkisi ile ilgili çözümlemelerle, bu kavramların resimsel yollarla da ifade edileceği gösterilmiştir. Konuyla alakalı çalışmaların incelenmesiyle içerik zenginleşmiş ve farklı bakış açılarının da gelişmesine teşvik etmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-01-30T10:54:16Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record