Show simple item record

dc.contributor.advisorArıtan, Serdar
dc.contributor.authorUtku, Burkay
dc.date.accessioned2020-01-17T06:59:21Z
dc.date.issued20-01-17
dc.date.submitted19-12
dc.identifier.citationUtku B. Patellar tendon bandının ilgili anatomik yapılar üzerine etkisinin kinematik olarak incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Yüksek LisansTezi , Ankara, 2020tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21726
dc.description.abstractABSTRACT Utku B., Kinematic Examination of The Effect of Patellar Tendon Strap on Related Anatomic Structures, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Department of Sports Sciences and Technology Master Science Thesis, Ankara, 2020. There are studies concerning the anterior knee pain may be resulting from vastus medialis and vastus lateralis muscle contraction speed difference. In some studies, it has been found that vastus medialis muscle contracts later than the vastus lateralis muscle and exercise and bracing decreases pain in patients with patellofemoral pain. As pain has decreased, the difference between vastus medialis and vastus lateralis muscles contraction time has decreased in these patients. Patellar tendon strap is being applied between patella and tuberositas tibia on patellar tendon with some tightness and decreasing patellar tendon derived anterior knee pain. The aim of this study is to design a metodology on healthy volunteers for determining the effect of patellar tendon strap on vastus medialis/ vastus lateralis onset timing and maximal amplitudes during free fall in patients with patellofemoral pain. Four healthy participants attended to the study and they made free fall movement from a 50 centimeter height platform onto a smooth floor. The movement was examined by the help of reflective markers on right lower extremity, fast cameras and EMG system and a methodology was prepared to compare the change of EMG onset, maximum amplitudes and the change in joint angles for both conditions. The maximal EMG amplitudes of RF and VL muscles were decreased for four participants. VM-VL muscle onset timing were different for strap/no strap conditions for all participants. Studies on patellofemoral pain syndrome patients will clarify the effects of strap on pain. Keywords: Patellar tendon strap, anterior knee pain.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPatellar tendon bandıtr_TR
dc.subjectÖn diz ağrısıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.subject.meshPatellofemoral ağrıtr_TR
dc.titlePatellar Tendon Bandının İlgili Anatomik Yapılar Üzerine Etkisinin Kinematik Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Utku, B., Patellar Tendon Bandının İlgili Anatomik Yapılar Üzerine Etkisinin Kinematik Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Ön diz ağrısının kuadriseps femoris kasının vastus medialis ve vastus lateralis parçalarının kasılma hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanabileceğini öne süren çalışmalar vardır. Yapılan bazı çalışmalarda patellofemoral ağrısı olan bireylerin vastus medialis kasının vastus lateralise göre daha geç kasıldığı, egzersiz veya bantlamanın ağrıyı azalttığı ortaya konmuştur. Bu hastalarda ağrının azalması ile birlikte vastus medialis-vastus lateralis kaslarının kasılma zamanları arasındaki farkın azaldığı da tespit edilmiştir. Patellar tendon bandı, patella ve tuberositas tibia arasına, patellar tendonun tam üzerine belirli bir sıkılıkla takılmaktadır ve patellar tendon kaynaklı ön diz ağrısını azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı patellar tendon bandının serbest düşme esnasında vastus medialis ve vastus lateralis aktifleşme ve maksimum genlikleri üzerine olan etkilerini patellofemoral ağrısı olan hastalarda gözlemlemek için sağlıklı gönüllülerde bir metodoloji çalışması oluşturmaktır. Çalışmaya 4 sağlıklı gönüllü katılmıştır ve 50 santimetrelik platformdan yumuşak bir zemine bantlı ve bantsız şekilde serbest düşüş hareketi gerçekleştirmişlerdir. Hareket sağ alt ekstremiteye konulan yansıtıcı işaretler, hızlı kamera ve EMG düzeneği yardımıyla incelenmiş ve düşme hareketi esnasında her iki durum için EMG aktifleşme, maksimum genlik ve eklem açılarındaki değişimin hesaplanıp karşılaştırılabileceği bir metodoloji hazırlanmıştır. Dört katılımcı için de RF ve VL kaslarının bantlı koşulda EMG maksimum genlikleri azalmıştır. VM-VL kasları arasında aktifleşme zamanı bütün katılımcılar için bantlı ve bantsız koşullarda farklılıklar göstermektedir. Patellofemoral ağrı sendromlu hastalar üzerinde yapılacak çalışmalar, bantın ağrı üzerine etkisini daha net ortaya koyacaktır. Anahtar Kelimeler: Patellar tendon bandı, ön diz ağrısıtr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-01-17T06:59:21Z
dc.subject.ieeepatellofemoral ağrıtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record