Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenel, Seraptr_TR
dc.contributor.authorSaçlıgil, Dilaratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:53:46Z
dc.date.available2015-10-15T06:53:46Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2150
dc.description.abstractIn this study, a new approach is developed for transferrin adsorption by immobilizing anti-transferrin antibody on monosize magnetic poli-glycidyl methacrylate microspheres with Fe3O4 nanopowder by dispersion polymerization. Synthesized micropspheres are characterized by FTIR, SEM, ESR, TGA-DTA, zeta sizer analysis. Swelling ratio of microspheres is investigated and calculated as %52. Microsphere density is calculated as 1.08 g cm3.Effect of concentration is investigated for determining the optimum immobilized anti-transferrin amount and is found as 2 mg g. Effect of pH, concentration and temperature is investigated for determining the optimum conditions for transferrin adsorption. Maximum adsorption capacity is found as 1.65 mg g at pH 6.0.Transferrin adsorption from artificial plasma is studied in magnetic environment and adsorption capacity is calculated as 0.12 mg g. In order to show that the desorption studies made no denaturation, SDS-PAGE studies are performed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGlycidyl methacrylatetr_TR
dc.titleTransferrin Saflaştırılması İçin Manyetik İmmünoafinite Mikrokürelerin Sentezitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1415tr_TR
dc.contributor.departmentoldKimyatr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında dispersiyon polimerizasyonu tekniği ile Fe3O4 nanoparçacık varlığında sentezlenmiş eş boyutlu manyetik poli-glisidil metakrilat (m-PGMA) mikrokürelere anti-transferrin antibadi immobilize edilerek transferrin adsorpsiyonu için yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Elde edilen mikroküreler FTIR-ATR, SEM, ESR, TGA-DTA ve zeta boyut analizi ile karakterize edilmiştir. Kürelerin şişme özellikleri incelenmiş ve maksimum şişme oranları %52 olarak hesaplanmıştır. Mikroküre yoğunluğu 1.08 g cm3 tür. Destek maddesi olarak sentezlenen m-PGMA mikrokürelere anti-transferrin miktarını bulmak amacıyla derişim taraması yapılmıştır. Transferrin adsorpsiyonu optimum şartların belirlenmesi için pH, derişim, sıcaklık ve zaman taramaları yapılmıştır. Maksimum adsorpsiyon kapasitesi pH 6 da 1.65 mg g bulunmuştur.Yapay plazmadan transferrin adsorpsiyonu manyetik ortamda 0.12 mg g bulunmuştur. Desorpsiyondan sonra denatürasyon olmadığını saptamak amacıyla SDS-PAGE çalışması yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record