Show simple item record

dc.contributor.advisorDenizli, Adiltr_TR
dc.contributor.authorUzunoğlu, Gizemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:53:46Z
dc.date.available2015-10-15T06:53:46Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2149
dc.description.abstractHypercholesterolemia is characterized by high blood low density lipoprotein (LDL)-cholesterol levels and is a risk factor for atherosclerosis disease directly. To control or to reduce the level of cholesterol if high, there are four main approaches. First of all approaches is diet. The second approach is drug treatment. The third approach is an extracorporeal system for removal of cholesterol from blood plasma. For quite advance stages of disease final solution is surgical procedure (bypass, etc.). Extracorporeal LDL removal treatment based on bioaffinity draws much attention in recent years. In this thesis, LDL was removed by heparin affinity chromatography. Poly(hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) cryogel which is one of the new generation polymeric systems was prepared as the polymer support and low molecular weight heparin, which has a high affinity for cholesterol was chosen as the ligand.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHypercholesterolemiatr_TR
dc.titleDüşük Molekül Ağırlıklı Heparin Takılı Phema Kriyojel İle Kandan Kolesterol Uzaklaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/619tr_TR
dc.contributor.departmentoldKimyatr_TR
dc.description.ozetHiperkolesterolemi kandaki düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL)-kolesterol seviyesinin yüksek olması ile karakterize edilen ve ateroskleroz için doğrudan risk oluşturan bir hastalıktır. Kolesterol düzeyini kontrol etmek veya yüksek ise düşürmek için başlıca dört yaklaşım söz konusudur. Bunların başında diyet gelir. İkinci yaklaşım ilaçla tedavidir. Üçüncü yaklaşım kandaki kolesterolün bir ekstrakorporal sistemle uzaklaştırılması şeklindedir. Hastalığın oldukça ileri aşamalarında başvurulan son çözüm ise cerrahi işlemdir (bypass, vb.). LDL uzaklaştırılmasında, biyoafinite temeline dayanan ekstrakorporal tedavi son yıllarda oldukça dikkat çekmektedir. Bu tez çalışmasında, afinite kromatografisi yöntemi ile LDL nin kandan uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Yeni nesil polimerik sistemlerden biri olan poli(hidroksietil metakrilat) (PHEMA) kriyojel polimer destek olarak hazırlanmış ve ligand olarak LDL ye yüksek afinite gösteren düşük molekül ağırlıklı heparin seçilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record