Show simple item record

dc.contributor.advisorİzbirak, Afifetr_TR
dc.contributor.authorÖzdaş, Sibeltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:28Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:28Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2076
dc.description.abstractNasal polyposis (NP) is a chronic inflammatory disease consisting of benign mucosal protrusions that can extend towards the nasal cavity. NP is a multifactorial disease in which genetic factors assume an important role in its development. Its pathogenesis is regulated by the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. The RYD5 (SCGB1C1) gene is a member of newly defined gene family of the secretoglobins (SGCB). It is a dimeric, biologically active, physiologically and pathophysiologically important protein with anti-inflammatory and immuno-modulator functions. This study has been conducted to investigate the effects of genotypic variations and deviations in gene expression in RYD5 gene on NP formation mechanism.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNasal polyposistr_TR
dc.titleNazal Polipli Hastalarda Scgb1C1 (Lıgand-Bındıng Proteın Ryd5) Genindeki Moleküler Patolojilerin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/797tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetNazal polipozis (NP), nazal kaviteye doğru sarkan iyi huylu mukozal çıkıntılar olup, kronik inflamatuvar bir hastalıktır. NP, birçok nedeni olan bir hastalık olup, oluşumunda genetik faktörler önemli bir yer tutmaktadır. Patogenezinin, pro-inflamatuvar ve anti-inflamatuvar sitokinler arasında gelişen dengeyle düzenlendiği düşünülmektedir. RYD5 (SCGB1C1) geni yeni tanımlanmış bir gen ailesi olan sekretoglobinlerin (SCGB) bir üyesidir. RYD5 (ligand-binding protein) dimerik yapıda, biyolojik olarak aktif, fizyolojik ve patofizyolojik olarak önemli bir protein olup, anti-inflamatuvar ve immüno-modülatör fonksiyona sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, RYD5 genindeki genotipik varyasyonların ve gen ifadesindeki değişikliklerin, NP oluşum mekanizmasındaki etkilerini araştırmak için yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record