Show simple item record

dc.contributor.advisorAyaş, Zafertr_TR
dc.contributor.authorArslan, Necmiye Şahintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:28Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:28Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2074
dc.description.abstractThis study was carried out in an 820 ha area in Kızılırmak Delta, in 2011-2013. This study aimed to determine the nest success and territory size of the red-backed shrike (Lanius collurio) breeding in Kızılırmak Delta. Furthermore, nest site selection and some breeding parameters were evaluated. In this study, data from a total of 108 nests which belong to 84 pairs were examined. In the area where field studies were carried out regularly in 2011 and 2012, population density of the red-backed shrike were 2,4 pairs 10 ha and 2,7 pairs 10 ha, respectively. In the study area, territory size which was calculated by minimum convex polygon method was 0,4 0,04 ha (n=25). More than 65% of nests were in the blackberry (Rubus sanctus) bushes. Mostly, the nests were built in the 1,5-3 m long plants at the height of 50-200 cm from the ground. Arrival at breeding site were later in 2011 than 2012 breeding season.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectRed-backed shriketr_TR
dc.titleKızıl Sırtlı Örümcekkuşu (Lanıus Collurıo Lınneaus, 1758) Populasyonunun Kızılırmak Deltasındaki Yuva Başarısı ve Teritoryum Özelliklerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/707tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, 2011-2013 yıllarında Kızılırmak Deltası nda, yaklaşık 820 ha lık bir alanda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ile Kızılırmak Deltası nda üreyen kızıl sırtlı örümcekkuşlarının (Lanius collurio) yuva başarısı ve teritoryum büyüklüğünün ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca yuva yeri seçimi ve bazı üreme parametreleri de değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, 84 çifte ait toplam 108 yuvadan elde edilen verilerden faydalanılmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında düzenli saha araştırmaları yapılan çalışma alanında kızıl sırtlı örümcekkuşlarının ilk ve ikinci yıl populasyon yoğunluğu sırasıyla 2,4 çift 10 ha ve 2,7 çift 10 ha dır. Çalışma alanında, minimum konveks poligon yöntemine göre hesaplan teritoryum büyüklüğü 0,4 0,04 ha dır (n=25). Yuvaların %65 inden fazlası böğürtlen (Rubus sanctus) çalılarında yapılmıştır. Yuvalar, çoğunlukla 1,5-3 m boyundaki bitkilerde, yerden 50- 200 cm yükseklikte inşa edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record