Show simple item record

dc.contributor.advisorSualp Çağlar, Selimtr_TR
dc.contributor.authorKaracaoğlu, Çağaşantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:22Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:22Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2007
dc.description.abstractAnatolia is an important area by the means of its location, variability of itstopographic structure, diversity of its climatic structure and its richness ofbiodiversity. Bacause of its geologic history and geographic position, Anatoliaacted as a refigium for many species during glacial periods. The distributionalchanges of species in Anatolia during glacial periods and determining the futuredistributions of species under the climatic changes for biodiversity conservationare important research interest.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEcological nische modellingtr_TR
dc.titleIsophya Rızeensıs (Orthoptera: Tettıgonııdae) Türünün Ekolojik Niş Modellemesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/386tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetAnadolu coğrafyası konumu, topografik yapısındaki değişkenlik, iklimselyapısındaki çeşitlilik ve biyolojik çeşitlilik zenginliği ile çok önemli bir bölgedir.Anadolu nun jeolojik tarihi ve coğrafik konumu, özellikle buzul dönemlerde birçoktür için sığınak görevi görmesine neden olmuştur. Anadolu daki canlıların buzuldönemlerdeki coğrafik dağılımlarında oluşan değişikliklerin belirlenmesi vebiyolojik çeşitlliğin korunması açısından iklim değişikliklerinin bu canlılarıngelecekteki dağılımlarını nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi, ele alınması gerekenönemli araştırma konularıdır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record