• Advances in Sampling Theory-Ratio Method of Estimation 

   Cıngı, Hülya; Kadılar, C. (2009)
  • Benzetim Tekniklerine Giriş 

   Erdemir, Cenap; Kadılar, Cem (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
   Bu kitap H.Ü. İstatistik Bölümü' nde "Benzetim Teknikleri" adlı derse Türkçe kaynak oluşturmak amacı ile yazıldı. Bununla birlikte, kitabın işletme, iktisat ve endüstri mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere de yararlı ...
  • Doğrusal Cebire Giriş 

   Sözer, Tekin; Sertkaya, Durdu (2006)
   Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü'nde yıllardır ermekte olduğum doğrusal cebir derslerinin ders notlarından oluşan birinci baskısına göre, bu baskıda önemli değişiklikler yaptık. Tüm bölümler eniden ...
  • Kategorik Veri Çözümlemesi 

   Saraçbaşı, Tülay; Aktaş Altunay, Serpil (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016)
   Kamuoyu, Tüketici-Pazar, Sosyoloji, Psikoloji ve Halk Sağlığı alanında yapı­lan çalışmalar, toplumsal araştırmalardır. Toplumsal araştırmalarda elde edilen veriler kategorik olarak düzenlenir. Çalışmaların en doğru biçimde ...
  • Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizine Giriş 

   Günay, Süleyman; Eğrioğlu, Erol; Aladağ, Çağdaş Hakan (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
   Bu kitap üniversitelerdeki lisans programlarında yer alan zaman senleri analizi dersinde yoğun biçimde kullanılan temel yöntemler hakkında bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kitabın içerdiği bölümlere ufre, istatistik, ...