Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıçkap, Saadettintr_TR
dc.contributor.authorAtta, Nooriatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:34:22Z
dc.date.available2015-10-15T06:34:22Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1972
dc.description.abstractThis study is an attempt to measure the frequency of specific gynecological cancer risk factors in female relatives of cancer patients. A cancer risk assessment questionnaire had been designed in the Department of Preventive Oncology, and filled by relatives of cancer patients admitted to Hacettepe University Oncology Hospital in order to be diagnosed and/or treated. The data were collected through the years 2007 to 2012. The mean age of the study population was 45.7±12.2 years. Median age at menarche was 13 years (IQR, 12-14), 6.9% of the women reported their menarche before age of 12. About 11.1% of the women had intercourse before age of 18. The median age at first delivery was 22 years. Median BMI was 24.9, with 18.3% of obesity. Of the women 65% were current/past smokers. Only 2.5% of women in this study reported at least one positive diagnosis of STDs in their lives. Sixty-two percent of the women had never used condom. About 8% of the women were unaware about mammography and 17.7% about the Pap test. Compared to general Turkish population, women participated in this study were more likely to be older. The prevalence of some reproductive cancer risk factors was consistent with estimates provided in the literature, but not all of them. Compared to the Pap test awareness and behavior of the women were better about mammography. Considering our results, some measures should be put in place to increase people's awareness, and to modify their behavior toward cancer screening tools. For cancer prevention, people’s lifestyle modification is required. These findings indicate need for further and more generalized studies to measure cancer risk factors prevalence in general Turkish population.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.subjectGynecologic cancertr_TR
dc.titleReproductive Cancer Risk Factors Among Relatives of Cancer Patients Seeking Treatment in Hacettepe University Oncology Hospitaltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1071tr_TR
dc.contributor.departmentoldPrevantif Onkoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, kanserli hastaların kadın akrabalarındaki üreme ile ilgili bazı spesifik kanser risk faktörlerini belirlemek için yapılmıştır. Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı tarafından bir risk değerlendirme anketi hazırlandı. 2007 ve 2012 yılları arasında toplanan verile kullanıldı. Anket katılımcıların kendisi tarafından dolduruldu. Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 45.7±12.2 idi. Ortanca menarş yaşı 13 yaş (IQR, 12-14) idi. Kadınların %6.9’u 12 yaşından önce menarş olduklarını bildirdi. İlk doğum sırasında ortanca yaş 22 idi. Ortanca vücut kitle indeksi 24.9 iken katılımcıların %18.3’ü obezdi. Kadınların %65’i geçmişte veya günümüzde sigara içmekteydi. Katılımcıların yaklaşık %11’i ilk cinsel temas yaşlarının 18 yaş ve öncesinde olduğunu belirtti. Çalışmadaki kadınların sadece %2.5’i yaşamları boyunca en az bir kez cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu ifade etti. Yüzde 62 kadın hiç kondom kullanmadığını, %8’i mamografi ve %17.7’si Pap testi hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Türkiye’deki genel popülasyonla karşılaştırıldığında çalışmaya katılan kadınlar daha ileri yaştaydı. Üreme ile ilgili kanser risk faktörlerinin prevalansı literatürdeki verilerle uyumlu idi. Mamografi hakkındaki kadınların farkındalık ve davranışları Pap testi ile karşılaştırıldığında daha iyiydi. Ayrıca insanların farkındalığını arttırmak ve kanser tarama çalışmalarına yönelik hastaların davranışlarını değiştirmek gerekmektedir. Kanser prevansiyonu amacıyla insanların yaşam-tarzı değişikliği yapmaları gerekmektedir. Bulgular Türk toplumunda kansere ait risk faktörlerini değerlendirmek için toplumu kapsayan daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record