Recent Submissions

  • Periodontoloji 

    Çağlayan, Gürhan; Aşan, Esin; Külekçi, Güven; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
    20. yüzyılda temel ve uygulamalı tıp dallarında büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Tababette meydana gelen gelişmeler periodontal hastalıkların sebepleri ve tedavilerin­de son derece hızlı gelişmeler sağlamıştır. Ülkemizde ...