Show simple item record

dc.contributor.advisorÖksüz, Çiğdemtr_TR
dc.contributor.authorErgen, Halil İbrahimtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:36:03Z
dc.date.available2015-10-14T13:36:03Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1619
dc.description.abstractThe primary goal of this research,a maximum of 4 different type of grip (standart, pinch, lateral and tripod) used in their daily life activities of healthy individuals was to analyze in detail.The other objects are that; occurring during the use of said 4 different grasp types of the size of the contact area, a detailed analysis of the grasping force value,the size of the contact area between the active grasp and functional grasp patterns, identification and comparison the difference between the amount of force. Study includes 80 subjects (43 female, 37 male) between the ages of 18 and 65 who are using right hand more. For this analysis, Grasp System (Tekscan Grip System) what belongs to sensors located on the right hand of the person wearing special gloves were asked to grip and release objects (active grip) or to use the objects functionally (functional grip) determined. The position of the contact area between the object and hand, and the size of this area and the location and value of the force which occurs by hand to the object were analyzed. It was found to increase the maximum grasp force and maximum contact area values which occurs during the functional grasping. As statistical significance levels p <0.05 was considered significant. There is a significant difference between active and functional grip (p <0.05) . These results necessitate grasping analysis which is important part of the hand assessment should be evaluated functionally.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGrasping analysistr_TR
dc.titleSağlıklı Yetişkinlerde Aktivite Sırasında Kavrama Kuvveti ve Temas Alanlarının Büyüklüklerinin Farklı Kavramalarda İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2265tr_TR
dc.contributor.departmentoldErgoterapi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın birincil amacı sağlıklı bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde en fazla kullandıkları 4 farklı kavrama tipini (standart, çimdikleyici, lateral ve üçlü tip) ayrıntılı olarak analiz etmektir. Diğer amaçlar ise, bahsedilen 4 farklı kavrama tipinin kullanılması sırasında oluşan temas alanı büyüklüğü ve kavrama kuvveti değerlerinin ayrıntılı olarak analiz edilmesi ve aktif ve fonksiyonel kavrama paternleri arasında temas alanı büyüklükleri ve kuvvet miktarları arasındaki farkların belirlenmesi ve birbirleri ile karşılaştırılmasıydı. Çalışmaya 18 ile 65 yaşlar arasında, sağ eli dominant olan, 80 birey (43 kadın, 37 erkek) dahil edildi. Kavrama Sistemi'ne ait, üzerinde sensörler bulunan özel eldiveni sağ eline giyen kişilerden, belirlenen nesneleri kavramaları ve bırakmaları (aktif kavrama) ya da nesneyi fonksiyonel olarak kullanmaları (fonksiyonel kavrama) istendi. Kavrama sırasında nesne ile el arasındaki temas alanının yeri ve bu alanın büyüklüğü ile elin nesneye uyguladığı kuvvetin yeri ve bu kuvvetin miktarı analiz edildi. Aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasında her bir parmağın temas alanı ve oluşturduğu kuvvet miktarlarının birbirinden istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu bulundu (p<0,05) . Fonksiyonel kavrama sırasında oluşan maksimum kavrama kuvveti ve maksimum temas alanı değerlerinin aktif kavramadan farklı olması el değerlendirmesinin önemli bir parçası olan kavrama analizinin fonksiyonel olarak yapılması gerektiğini göstermiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record