Show simple item record

dc.contributor.advisorAnıl, Nesrin
dc.contributor.authorMeral, Yusuf Emre
dc.date.accessioned2019-12-11T13:40:50Z
dc.date.issued2015-10-13
dc.date.submitted2015-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/16102
dc.description.abstractABSTRACT Meral, YE. Hacettepe University Institute of Health Sciences, Ph.D. Thesis in Prosthodontics, Ankara, 2015. The Effects of Various Surface Treatments for Laminate Veneer Indicated CAD/CAM Block Materials of Feldspathic, Nanocomposite and Hybrid Ceramic on Shear Bond Strength to Enamel. The purpose of this in-vitro study was to assess the effects of various surface treatments, on the surface roughness, shear bond strength to enamel and failures modes of different CAD/CAM block materials that have laminate veneer indications. The surface treatments were grouped as follows: (1) grinding with 125 grit silicone carbide sandpaper, (2) Nd:YAG laser treatment, (3) etching with 4% hydrofluoric acid, (4) etching with 9.5% hydrofluoric acid, (5) air particle abrasion with 110 μm Al2O3, and (6) tribochemical treatment with 30 μm silica coated Al2O3. Surface roughness measurements were performed with a profilometer on 6x6x1 mm specimens. 180 caries-free and sound human maxillary central and lateral incisors were randomly distributed into 18 groups (n=10). After embedding into acrylic resin, intaglio surfaces were prepared on enamel. 4x4x2 mm specimens were prepared from each CAD/CAM block material and tested surface treatments were applied to the cementation surfaces. Bonding to enamel was achieved with a dual-cure adhesive resin cement application. Samples were stored in 37°C distilled water for 24 hours, and shear bond strengths were experimented. Fracture strengths were experimented with of 1.0 mm/min, till the debonding load is reached. The debonded surfaces, both on specimen and enamel, were observed with a 3X loop and modes of failures were determined as adhesive, mixed and cohesive. Statistical analysis was made with SPSS 21.0 for IBM. Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test and Correspondence Analysis were used in order to evaluate the level of significance (p<0.05). Surface roughness values varied between 0.80 μm and 3.11 μm, while shear bond strength values varied between 3.78 MPa and 23.50 MPa. The highest Ra values were recorded for 110 μm Al2O3. The roughest and the strongest groups were of nanocomposite CAD/CAM block material (LU). CAD/CAM block materials of feldspathic (SC) and hybrid ceramic (VE) showed adhesive failure tendency, while nanocomposite LU caused cohesive tendency. Keywords: Adhesive dentistry, CAD/CAM, esthetic restoration, new ceramic/polymer materials, surface conditioning. Supported by H.Ü.B.A.B. Thesis grant, PhD (TDK-2015-7948).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAdeziv diş hekimliğitr_TR
dc.subjectBağlanma dayanımıtr_TR
dc.subjectCAD/CAMtr_TR
dc.subjectYeni seramik/polimer materyallertr_TR
dc.subjectYüzey pürüzlendirmetr_TR
dc.titleLaminat Vener Restorasyon Yapımında Kullanılan Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemleri Uygulanmış Cad/Cam Materyallerinin Mineye Olan Makaslama Bağlanma Dayanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2343
dc.description.ozetÖZET Meral, YE. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2015. Laminat Vener Restorasyon Yapımında Kullanılan Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemleri Uygulanmış CAD/CAM Materyallerinin Mineye Olan Makaslama Bağlanma Dayanımı. Bu in-vitro çalışmanın amacı, laminat vener yapımında kullanılan CAD/CAM materyallerinin farklı yöntemlerle pürüzlendirilmesinden sonra mine yüzeyine makaslama bağlanma dayanımının ve kırılma modlarının değerlendirilmesidir. Yüzey pürüzlendirme işlemleri; (1) 125 gritlik zımpara ile aşındırma, (2) Nd:YAG lazerle pürüzlendirme, (3) %4 hidroflorik (HF) asitle pürüzlendirme, (4) %9,5 HF asitle pürüzlendirme, (5) 110 μm Al2O3 ile kumlama ve (6) 30 μm silika kaplı Al2O3 ile tribokimyasal pürüzlendirme, şeklinde gruplanmıştır. Yüzey pürüzlülük ölçümleri 6x6x1 mm boyutlarındaki örneklerde yapılmıştır. Çalışmada 180 adet çekilmiş, çürüksüz ve sağlam insan üst santral ve lateral dişi kullanılmış ve rastgele 18 gruba ayrılmıştır (n=10). Dişler akrilik kalıplara gömülmüş ve mine seviyesinde simantasyon yüzeyleri oluşturulmuştur. Her bir CAD/CAM bloğundan, 4x4x2 mm boyutlarında örnekler hazırlanmıştır. Simantasyon, dual-cure rezin simanın, örneklerin simantasyon yüzeylerine uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Simante edilen tüm örnekler, 24 saat 37oC distile suda bekletilmiştir. Makaslama bağlanma dayanım testi, üniversal test makinesinde 1 mm/dk piston başlığı hızı ile ve kırılma oluşuncaya kadar kuvvet uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Yüzeyler X3 büyüteçli gözlük ile incelenmiş ve kırılma modları (adeziv, karma ve koheziv) belirlenmiştir. İstatistiksel analiz IBM SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Gruplar arasında ortanca değerler yönünden farkın önemliliği Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Uyum Analizi ile incelenmiştir (p<0,05). Yüzey pürüzlülüğü 0,80 μm ile 3,11 μm, makaslama bağlanma dayanımı ise 3,78 MPa ile 23,50 MPa arasında değerler göstermiştir. En yüksek yüzey pürüzlülük değerleri 110 μm Al2O3 ile kaydedilmiştir. En pürüzlü ve dayanıklı gruplar nanokompozit CAD/CAM materyalinde (LU) bulunmuştur. CAD/CAM materyallerinden feldispatik seramik (SC) ve hibrit seramik (VE) adeziv kırılma eğilimi gösterirken, nanokompozit LU koheziv kırılma eğilimi göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Adeziv diş hekimliği, bağlanma dayanımı, CAD/CAM, yeni seramik/polimer materyaller, yüzey pürüzlendirme. Destekleyen Kurum: H.Ü.B.A.B. Tez Projesi, Doktora (TDK-2015-7948).tr_TR
dc.contributor.departmentOrtopedik Protez ve Orteztr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-11T13:40:50Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record