Show simple item record

dc.contributor.advisorAkal Yildiz, Eminetr_TR
dc.contributor.authorTel Adıgüzel, Kübratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:27Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:27Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1564
dc.description.abstractIn order to evaluate the nutritional status of children with Cerebral Palsy (CP), 71 CP diagnosed children, aged 4-13, admitted to Turkish Armed Forces Rehabilitation Center outpatient clinic were included to this study. In the study, a general questionnaire was applied, biochemical parameters (hemoglobin, ferritn, iron, folic acid, vitamin B12, albumin, total protein, calcium), 24-hour dietary intake recall for 3 days and physical activity levels were assessed, anthropometric measurements were taken. Patients included in the study were classified according to their ages (4-6, 7-9 and 10-13 years). According to WHO 2007 body weight standards (percentile ranks), 28.2% (n=20) of patients’ percentile ranks were below 3rd percentile, assessed as underweight. Body weight of 25.0% (n:11) of boys and 33.3% (n=9) of girls were below 3rd percentile. Compared by age groups, statistically significant difference was found in B12 levels in all age groups (p<0.05). No statistically significant differences were found in other biochemical parameters. In conclusion, 28.2% of children consume inadequate, 64.8% of children consume adequate and 7.0% of children consume excessive energy. Protein intake of all children was adequate. Fiber intake of 60.7% of children was inadequate. Calcium intake of 35.2% of children and iron intake of 21.1% of children were inadequate. Evaluation of nutritional status of children with CP should be performed monthly in the first year, and at least per six months in follow-up. Dietitian has important roles in diagnosing and solving the nutritional problems of children with CP. Diagnosing and solving these nutritional problems and improving the nutritional status will lessen the complications and improve the quality of life of children with CP.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCerebral palsytr_TR
dc.titleSerebral Palsili Çocuklarda Beslenme Durumlarının Saptanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.callno2013/656tr_TR
dc.contributor.departmentoldBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetSerebral Palsili çocuklarda beslenme durumunun saptanması amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi polikliniğine başvuran 4-13 yaş grubundaki serebral palsi (SP) tanılı 71 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır. Bireylerin biyokimyasal parametrelerine (hemoglobin, ferritin, demir, folik asit, vitamin B12, albumin, total protein, kalsiyum) bakılmış, genel bilgi soru formu ve üç günlük besin tüketimi ile 24 saatlik fiziksel aktivite kaydı alınmış ve antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan çocuklar yaş gruplarına göre (4-6, 7-9 ve 10-13 yaş) sınıflandırılmıştır. Çocukların %28.2’sinin (n=20), WHO 2007 standartları açısından yaşa göre vücut ağırlıklarının (persentil değerleri), çok zayıf olarak değerlendirilen 3. persentilin altında olduğu saptanmıştır. Erkek çocukların %25.0’inin (n:11), kız çocukların %33.3’ünün (n=9) yaşa göre vücut ağırlığının 3. persentilin altında olduğu saptanmıştır. Yaş grupları arası karşılaştırmalarda tüm gruplar için B12 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanırken (p<0.05), diğer biyokimyasal parametreler açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç olarak, diyetle çocukların % 28.2'sinin yetersiz, %64.8’inin yeterli ve %7.0'sinin aşırı enerji aldığı, bütün çocukların proteini yeterli düzeyde aldığı saptanmıştır. Çocukların posa alım miktarları %60.7'sinde yetersiz bulunmuştur. Çocukların %35.2'sinin kalsiyumu, %21.1'inin ise demiri yetersiz düzeyde aldığı saptanmıştır. SP'li çocuklarda beslenme durumu değerlendirmesi ilk yıl ayda bir, daha sonraki yaşlarda ise en az 6 ayda bir yapılmalıdır. SP’li çocukların beslenme sorunlarının saptanması ve çözümlenmesinde diyetisyenin önemli rolü bulunmaktadır. Beslenme sorunlarının saptanması ve soruna özel çözümün belirlenmesi ile beslenme durumunun geliştirilmesi, daha az komplikasyon ve SP'li çocuklar için daha iyi bir hayat kalitesi beraberinde getirecektir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record