Show simple item record

dc.contributor.advisorEroğlu, Kafiyetr_TR
dc.contributor.authorŞimşek, Şahikatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:34Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:34Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1476
dc.description.abstractThis study has been conducted with the purpose of determining traditional methods known by women living in Melekli Town of Iğdır. The population of study was women who lives in Melekli Town. Statistical sample was composed of 214 individual attendees. Data were collected using a face to face interwiev method through questionnaire form. Evaluation of the data ; frequency and percentages were used for categorical data, mean ± standard deviation (X ± SD) were used for quantitative data. Fisher, pearson, likelihood chi-square tests were used for categorical comparisons. Eighty five percent of women had known about traditional methods to conceive for women and 26.1% of them had known traditional methods to conceive for men. nine point three percent of women used traditional methods to conceive. The types of traditional methods for women which is known by women to become pregnant were sitting over steam (75.2%), directly applied mixture into vagina (46.1%) applied mixture putting on the pad (16.4%), applied drinking mixture of variety plant (25.2%), heat application to the pelvic region (27.4%), cover pelvic region with variety of materials (9.3%). The women expressed that they used sitting over steam (7.5%), directly applied mixture into vagina (4.2% )applied mixture putting on the pad (1.4%), applied drinking mixture of variety plant (4.2%) to conceive. The age of the women, occupation, marriage year, education, social security, economic condition, time of conception, status of having child, do not affect knowing traditional methods ((p>0,05). The time of pregnancy experienced by women, has a positive effect on the status of using the traditional method (p <0.05). According to the results obtained from the study the recommendations have beeen developed about traditional methods known and used to conceive by women.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectWoman, pregnancy, traditional methods, nursing Kadın, gebelik, geleneksel yöntem, hemşireliktr_TR
dc.titleIğdır Melekli Kasabası' nda Yaşayan Evli Kadınların Gebe Kalmaya Yönelik Bildikleri Geleneksel Yöntemlertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/227tr_TR
dc.contributor.departmentoldDoğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetÇalışma, Iğdır Melekli Kasabası' nda yaşayan evli kadınların gebe kalmaya yönelik bildikleri geleneksel yöntemleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Araştırmanın evrenini Iğdır Melekli Kasabası'nda yaşayan kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine 214 birey alınmıştır.Veriler anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşme metodu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde kategorik veriler için frekans ve yüzdelikler, nicel veriler için aritmetik ortalama±standart sapma ( X±SS ) kullanılmıştır. Kategorik karşılaştırmalarda Fisher, pearson, likelihood ki-kare testi kullanılmıştır. Kadınların %85' i kadınlara özel, %26.1' i ise erkeklere özel gebe kalmaya yönelik geleneksel yöntem bilmektedir. Kadınların % 9.3' ü ise gebe kalmaya yönelik geleneksel yöntem uygulamıştır. Kadınlar, kadınlara özel gebe kalmaya yönelik geleneksel yöntemlerden buharına oturma (%75.2), vajene direk karışım uygulama (%46.1), karışımı ped üzerine koyarak uygulama (%16.4), çeşitli bitkisel karışım içme (%25.2), karına sıcak uygulama yapma (% 27.4) ve pelvik bölgeyi sarma (%9.3) yöntemlerini bildiklerini belirtmişlerdir. Kadınlar gebe kalmak amacıyla bu yöntemlerden buharına oturma, (%7.5), vajene direk karışım uygulama (%4.2) karışımı ped üzerine koyarak uygulama (%1,4), çeşitli bitki karışımlarını içme (%4.2) yöntemlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir.Kadınların gebe kalmaya yönelik geleneksel yöntem bilme durumunu; yaş, meslek, öğrenim durumu, sosyal güvence, ekonomik durum, evlilik yılı, çocuk sahibi olma durumu , çocuk sayısı, istendiğinde gebe kalma durumu etkilememektedir (p>0,05). Kadınların istenildiği zaman gebelik yaşamaması, geleneksel yöntem kullanma durumunu olumlu yönde etkilemektedir (p< 0,05). Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda kadınların gebe kalmaya yönelik bildikleri ve uyguladıkları geleneksel yöntemlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record