Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Gültentr_TR
dc.contributor.authorBal, Sümeyyetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:34Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:34Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1474
dc.description.abstractThe Status Of Men Regarding Baby Care Involvement And Baby Care Participation Opinions Who Lived First Time Fatherhood Experiences. Hacettepe University Institute of Health Sciences, Obstetric and Gynecology Nursing Programme, Master Thesis, Ankara, 2014. The aim of this study is to determine the status of men regarding baby care involvement and baby care participation opinions who lived first time fatherhood experiences and to descriptively was performed. Study was performed Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi postpartum service and healty baby clinic. The sample of the research was determined as 357. The data collection form developed by the researcher with the data collection forms were collected using face to face interviews. Fathers were interviewed experiences on baby care participation postpartum service and fathers postpartum care practices in healty baby clinics within the first postpartum 10 days. Analysis of the data was carried out, used Descriptive Statistics (frequency,percentage,mean.standart deviation) and Chi-Square (Fisher Chi-Square and Pearson Chi-Square) tests. Fathers who were getting .information about baby care, participated in all areas of baby care. It was detected that 65,0% of the fathers of baby care to feel self-sufficient and fathers who feel self-sufficient is determined that participation more baby care practice (p<0.05). The father who would have difficulty in baby care 85,3%, 92,3% of the fathers who participated will have no difficulty in infant care (p<0.05). It was found that fathers, living in the county, with the small family type, the father's education level is low, fathers with no help in baby care, they attended less of baby care (p<0.05). Based on the results of this study, in the perinatal period, infant care education programmes and consulting services includes fathers and proposed to be addressed in specifically identified group.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectFatherhoodtr_TR
dc.subjectBaby care
dc.subjectNursing
dc.subjectBabalık
dc.subjectBebek bakımı
dc.subjectHemşirelik
dc.titleİlk Kez Babalık Deneyimi Yaşayan Erkeklerin Bebek Bakımına Katılmaya Ilişkin Görüşleri ve Bakıma Katılma Durumlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1600tr_TR
dc.contributor.departmentoldDoğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetİlk Kez Babalık Deneyimi Yaşayan Erkeklerin Bebek Bakımına Katılmaya İlişkin Görüşleri Ve Bakıma Katılma Durumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014. Araştırma ilk kez babalık deneyimi yaşayan erkeklerin bebek bakımına katılmaya ilişkin görüşlerini ve bakıma katılma durumlarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum sonu servisi ve sağlam bebek polikliniğinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklem sayısı 357 olarak belirlenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Babaların bebek bakımına katılmaya ilişkin görüşlerini belirlemek için babalarla doğum sonu servisinde, katıldıkları bakım uygulamalarını belirlemek için doğum sonu ilk 10 gün içinde sağlam bebek polikliniğinde görüşülmüştür. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) ve Ki Kare (Pearson Ki-Kare ve Fisher Ki-Kare) testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bebek bakımı ile ilgili bilgi alan babaların bebek bakımına tamamı katılmıştır. Babaların %65,0'i bebek bakımında kendini yeterli hissettiği ifade etmiş ve kendini yeterli hissettiğini ifade eden babaların bakıma daha fazla katıldıkları belirlenmiştir (p<0,05). Bebek bakımında zorluk yaşayacağını düşünen babaların %85,3'i, zorluk yaşamayacağını düşünen babaların %92,3'ü bebek bakımına katılmıştır (p<0,05). İlçede yaşayan, çekirdek aile tipine, babasının öğrenim düzeyi düşük olan, evde bebek bakımında yardımcısı olmayan babaların bebek bakımına daha az katıldıkları saptanmıştır (p<0,05). Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, perinatal süreçte bebek bakımı ile ilgili verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerine babaların da dahil edilmesi ve araştırma sonucunda tespit edilen gruptaki babaların özel olarak ele alınması önerilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record