Show simple item record

dc.contributor.advisorGökalp Alpaslan, Goncatr_TR
dc.contributor.authorKarapınar, Handetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1437
dc.description.abstractIt is aimed in this dissertation which is called Theory and Critisizm of Poetry in the Literary Magazines and Art Magazines: 1950-1970 to create the bibliography of writings about poetry which was appeared in literary and art magazines between 1950 and 1970 and it is based on these writings the age of poetry discussions, basic subjects and to evaluate the age of poetry ambience. In the entry of dissertation, literary magazines in Turkey is evaluated generally until 1970. The dissertation consists of five parts which are discussions of poetry, translation of poetry, discussions about the Second New, The Socialist Poetry discussions and statistical evaluation. In these parts that are identified according to contents and numerical analysis writings in magazines; it is tried to identify according to the writings literary and art magazines and the progress and the change of Turkish poetry between 1950-1970.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectLiterary magazinestr_TR
dc.titleCumhuriyet Dönemi Edebiyat ve Sanat Dergilerinde Şiir Kuramı ve Şiir Eleştirisi:1950-1970tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/541tr_TR
dc.contributor.departmentoldTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetCumhuriyet Dönemi Edebiyat ve Sanat Dergilerinde Şiir Kuramı ve Şiir Eleştirisi: 1950-1970 başlıklı bu çalışmada, 1950-1970 yılları arasındaki edebiyat ve sanat dergilerinde çıkmış şiir hakkındaki yazıların kaynakçasını oluşturmak ve bu yazılardan hareketle dönemin şiir tartışmalarını, öne çıkan konuları ve dönemin şiir ortamını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın girişinde 1970 e dek Türkiye deki edebiyat dergilerinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma; Şiir Üzerine Tartışmalar, Şiir Çevirisi, İkinci Yeni Tartışmaları, Toplumcu Şiir Tartışmaları ve İstatistiksel Değerlendirme olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Dergilerdeki yazıların sayısal analizlerine ve içeriklerine göre belirlenmiş olan bu bölümlerde; Türk şiirinin 1950-1970 yılları arasındaki gelişimi ve değişimi, edebiyat ve sanat dergilerindeki yazılardan yola çıkarak tespit edilmeye çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record